AktualitātesIespieddarbiMākslas jaunumiPublikācijas

Katalogs “Nacionāli dekoratīvais stils Talsu novadā”

Ar prieku varam paziņot, ka esam saņēmuši svaigi drukāto katalogu “Nacionāli dekoratīvais stils Talsu novadā”. Svinīgā kataloga atklāšana paredzēta 17. novembrī plkst. 17.00.

Talsu novada muzejs tikko kā izdevis katalogu “Nacionāli dekoratīvais stils Talsu novadā”. Ir rezumējies vairāk kā trīs gadus gatavots izdevums, kurā ietilpinātais materiāls balstās uz Talsu novada muzeja krājumā esošajām liecībām par šī savdabīgā stila izpausmēm mūsu novadā 20. gs. 30. – 60. gados. Izdevumā stāstīts arī par trīs mūsu pusē esošajām celtnēm, kuru interjerus dekorējuši jaunie Talsu puses mākslinieki Kārlis Freimanis (1910-1987), Kārlis Sūniņš (1907 – 1979) un Žanis Sūniņš (1904 – 1993).

20. gs. 90. gadu beigās Talsu novada muzejs izšķīrās par nacionāli dekoratīvā stila pielietošanu un izmantošanu sava interjera izveidē, krājuma papildināšanā un izpētē. Jau 1987. gadā muzejs bija ieguvis 1926. gada Talsu Valsts vidusskolas absolventa Kārļa Freimaņa ļoti vērtīgo arhīvu no viņa radiniekiem Rīgā (kopā 946 krājuma vienības: dokumentus, fotogrāfijas, dekorāciju metus, sienas gleznojumu skices, lietišķās grafikas un burtveidolu ideju skices, grāmatu ilustrācijas). Otrreizējais K. Freimaņa mantinieku dāvinājums 2022. gada nogalē muzeja krājumu ir papildinājis vēl par tūkstotis un vairāk vienībām.

Kopš 1997. gada muzeja krājumā ir ienākuši otra Kārļa – arī Talsu Valsts vidusskolas absolventa (1927) Kārļa Sūniņa Talsos dzīvojošo radinieku dāvinājumi un iepirkumi – arhīvs, akvareļi, dekoratīvo gleznojumu meti, fotogrāfijas, K. Sūniņa vāktā ex libris kolekcija, grāmatu oriģinālilustrācijas u.c. Pēdējos gados ir notikuši arī K. Sūniņa un K. Freimaņa darbu iepirkumi no antikvariātiem Rīgā.

Kataloga sastādītāja un arī tekstu autore ir Talsu novada muzeja mākslas speciāliste Mg. Art. Guna Millersone un Mg. Art., Mg. Arch. Gatis Vanags – tekstu un grāmatas dizaina autors. Izdevumā ir liels fotogrāfiju materiāls, to autori ir S. Priede, G. Vanags, D. Kārkluvalks, I. Ozoliņa, G. Millersone, K. Celmiņš, tekstu redaktore Iveta Boiko, tulkotājs – Valts Miķelsons.

Katalogs drukāts latviešu un angļu valodā. Katalogs tapis ar Valsts Kultūrkapitāla un Talsu novada muzeja atbalstu.

Guna Millersone, speciāliste mākslas jautājumos.