Iespieddarbi

JĒKABS SPRIŅĢIS. GLEZNIECĪBA. Talsu novada muzeja kolekcija [katalogs]

Sastādītāja Guna Millersone, tekstu autori Ingrīda Burāne, Gundega Blumberga, Jēkabs Spriņģis, Talsi: Talsu novada muzejs, 2002, 70 lpp., ilustrācijas.
Fotogrāfs Dainis Kārkluvalks, dizaineri Juris Boiko un Laura Feldberga, tulkotājs angļu valodā Andris Mellakauls, redaktore Iveta Boiko, iespiests Jelgavas tipogrāfijā latviešu un angļu valodās, izdots ar VKKF, SIA „Talsu Vēstis”, Talsu rajona padomes un Talsu novada muzeja atbalstu.Izdots pilnīgs Talsu novada muzeja mākslas krājumā esošo J. Spriņģa (1907 – 2004), izcila Talsu gleznotāja un mākslas pedagoga, darbu katalogs. Reproducētas 126 eļļas gleznas, akvareļi, skices. Publicēti biogrāfiskie dati kopā ar vizuālo materiālu par mākslinieku, izstāžu saraksts, nozīmīgākā bibliogrāfija un nozīmīgākie raksti par J. Spriņģi periodikā.
scan0021