AktualitātesMākslas jaunumi

Jaunums muzeja mākslas krājumā

MĒNEŠA MĀKSLAS PRIEKŠMETS

KĀRLIS FREIMANIS  (1909 – 1987)

Krīvs. Krīvs saka tautai dievu pravietojumu

“Saudzēsim!”

1937, papīrs, akvarelis

Pavisam nesen Talsu novada muzeja krājumos ir nonācis Talsu novada mākslinieka – gleznotāja, dekoratora, grāmatu ilustratora, mākslas pedagoga un vitrāžista – Kārļa Freimaņa atstāto darbu mantojums (gleznas, scenogrāfijas un interjeru meti, žurnālu un grāmatu ilustrāciju oriģinālskices, fotogrāfijas, grāmatas u.c. materiāli), kurus muzejam ir dāvinājusi K. Freimaņa darbu mantiniece Zane Pupudruva Rīgā. Darbs pie dāvinājuma muzejiskās apstrādes ir tikko kā iesācies.  No tik augstvērtīgā jauniegūto priekšmetu klāsta izvēlējāmies rādīt skici no Kārļa Freimaņa nacionāli dekoratīvā stila darbiem, ar kuriem 1930. gadu II pusē toreiz jaunais mākslinieks kļuva pazīstams visā valstī, sevišķi jau kā  žurnāla “Atpūta” krāsaino vāku ilustrāciju mākslinieks.

Talsu novada muzeja mākslas krājumā ir  4 K. Freimaņa vitrāžas un citi darbi,  kā arī unikālais mākslinieka arhīvs.  Mūsu muzeja zāles vēl rotā ozolkoka lustras, kuras darinātas , iedvesmojoties no Talsu Sadraudzīgās biedrības namā kādreiz  esošajiem spuldžturiem, kurus 1940. gadā gatavoja pēc K. Freimaņa metiem.

Guna Millersone