Vēstures jaunumi

Jauns “Ceļojums senatnē”

29. aprīlī no plkst.10.00 – 15.00 Talsu novada muzejā notiks apmācību semināru cikla “Kurši. Tūrisma produkta veidošana” 10. seminārs.

Starptautiskā kultūras maršruta “Baltu ceļš” ietvaros plkst.12.30 tiks atklāta arheoloģijas ekspozīcija “Ceļojums senatnē”.

Ekspozīcijas pamatu veido Talsu novada muzeja arheoloģisko priekšmetu kolekcija un deponējumi no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja.

Ekspozīcija vēstī par novada senvēsturi, sākot no 4,5. g. t. pirms Kristus dzimšanas līdz viduslaikiem. Tā iepazīstina ar īpatnējiem, citos Latvijas novados nezināmiem apbedījuma veidiem – senskandināvu kapiem – velna laivām, neolīta laika apmetni Ģipkas baltajā kāpā un akmens darba rīku savrupatradumiem. Vilkmuižas ezerā, Talsu, Sabiles un Mežītes pilskalnos atrastās senlietas liecina par kuršu saimniecisko darbību, Sāraju kapulauka ugunskapi (12. – 15. gs.) liecina par viņu kaujas prasmēm.

Materiāls pasniegts mūsdienīgā veidolā – izmantojami multimediju eksponāti, virtuālās realitātes brilles. Satura autore – Inese Vempere, Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos.

Projekts Nr. 187, Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”, realizēts ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu. ERAF finansējums.

Veidojuši: SIA Aspired un VIVIDLY.