Jaunieguvumu izstāde

Talsu novada muzejs Starptautiskajā muzeju dienā piedāvā apskatīt krājuma jaunieguvumu izstādi. Tas ir viens no veidiem, kā tiek popularizēts muzeja krājums, parādot, kas jauns iegūts pēdējo gadu laikā.  Muzeja krājums ik gadu papildinās aptuveni par 1500 krājuma vienībām. Izstādei atlasīti priekšmeti no muzejā veidotajām kolekcijām, kas raksturo mūsu novadnieku dzīvi. Izstādē ir redzami gan tautas tērpu komplekti, gan kristību kleitiņas un kāzu tērps. Valdemārpils skolotājam Indulim Ķēniņam veltītais memoriālais stūrītis rada nelielu ieskatu pedagoga radošajā darbībā.

Muzeja krājumu nebūtu iespējams veidot bez iedzīvotāju atbalsta, kuri šos priekšmetus muzejam dāvina, tādējādi nodrošinot tiem jaunu pielietojumu. Priekšmets, nonākot muzejā, iegūst citu vērtību, top par eksponātu, kam ir savs stāsts, ko pastāstīt Jums. Paldies visiem muzeja draugiem un atbalstītājiem!

 

 

Daija Lēmane, Ona Kaudze, Alfrēds Moseičuks

Talsu novada muzeja krājuma glabātāji