Jāņu brīvdienu darba laiks

Līgo, līgo!

Talsu novada muzeja kolektīvs vēl gaišus un priecīgus svētkus!

Muzeja darba laiks Jāņu brīvdienās!

  1. jūnijs 10.00 – 15.00
  2. jūnijs SLĒGTS
  3. jūnijs SLĒGTS
  4. jūnijs SLĒGTS
  5. jūnijs SLĒGTS

Atceries, ka tur, kur līgotāji Jāņu naktī iet pār pļavām, augot labāka zāle un Jāņu naktī nevajag iet gulēt, lai odi nekož.

Lai uzzinātu, cik gadi jāgaida līdz precībām, Jāņu naktī jāsviež ozola vainags ābelē, cik reizes vaiņags kritīs zemē, tik gadu vēl līdz kāzām.

Lai lustīgi!