AktualitātesKrājuma jaunumiPublikācijas

Jaņa Adamoviča mantojums

Talsu novada muzeja krājumu papildinājuši skaisti 20. gadsimta sākuma memoriāli priekšmeti: fajansa zupas terīne un četras porcelāna tasītes, kuras piederējušas mūsu novada skolotājam un sabiedriskam darbiniekam Janim Adamovičam (1858-1930).

Janis Adamovičs ap 1910. gadu. Foto kopija

Janis Adamovičs dzimis 1858. gada 30. decembrī (pēc jaunā stila 1959. gada 11. janvārī) Dundagas pagastā. 1877. gadā J. Adamovičs sāka strādāt Dundagas pagasta Kubeles skolā pie skolotāja, publicista un dzejnieka Ernesta Dinsberga (1816-1902) par palīgskolotāju. Šo un ērģelnieka pienākumus Dundagas evaņģēliski luteriskajā baznīcā viņš veica līdz 1898. gadam, kad pārcēlās uz Stendi. Tur Janis bija pamatskolas pārzinis, Stendes draudzē par ērģelnieku darbojies vairāk nekā 25 gadus (1898-1926). Stendes skolas ēka uzcelta 1821. gadā, tomēr vēsturnieki par skolas dibināšanas gadu min 1826., kas reģistrēts baznīcas arhīvā, bet gada skaitlis “1821” bijis redzams uz veca vēja rādītāja. Janis Adamovičs ļoti aktīvi darbojies kultūras sabiedriskajā dzīvē: vadījis kori, bijis orķestra diriģents, tulkojis literārus un pedagoģiskus rakstus, rīkojis teātra izrādes dabā. Tieši pēc viņa iniciatīvas 1925. gadā pie Stendes pamatskolas notikuši Talsu novada pirmie dziesmu svētki. Šajā gadā J. Adamovičs aizgāja pensijā, tomēr tas neapturēja viņa darba sparu – ar Jaņa atbalstu tika nodibināta Talsu apriņķa skolotāju arodbiedrība. 1929. gada novembrī viņam tika piešķirts V šķiras Triju Zvaigžņu ordenis. Mūžībā Janis Adamovičs aizgāja 1930. gadā.

Jaņa Adamoviča Stendes I pakāpes pamatskola. 1930. gadi

Novērtējot J. Adamoviča ieguldījumu pedagoģiskajā un sabiedriskajā dzīvē, 1939. gada 25. jūnijā svinīgi tika atklāts piemineklis viņa atdusas vietā Bungu kapos, kurā piedalījās ap 1000 cilvēku, viņu vidū Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Teodors Grīnbergs (1870-1962), J. Adamoviča dēls Latvijas Universitātes profesors Ludvigs Adamovičs (1884-1943), valdības, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, radinieki un paziņas. Janis Adamovičš bija ļoti cienījama un pazīstama personība, tāpēc Stendes 1. pakāpes pamatskolu, kurā viņš ilgus gadus bija skolas pārzinis, pārdēvēja par Jaņa Adamoviča skolu. Ar šādu nosaukumu skola darbojās līdz 1951. gadam. 1975. gadā skolu slēdza. Šobrīd ēkā dzīvo fiziķe – astronome Vija Ozoliņa (dz. 1939.g.), kas saglabājusi un nodevusi muzejam mūsu izcilā novadnieka Jaņa Adamoviča mantojumu. Pateicamies Vijai par uzticēto dārgumu, kas papildinās muzeja krājuma Kuzņecova keramikas kolekciju.

Kuzņecova fabrikā Krievijā ražota terīne. 1913. – 1918. gads

Ona Kaudze, Talsu novada muzeja galvenā krājuma glabātāja