AktualitātesVēstures jaunumi

Izsūtīto piemiņai

Cilvēku zaudējumi, ciešanas un ilglaicīgā netaisnīguma sajūta bija galvenie vadmotīvi, kuri nostiprināja komunisma upuru piemiņu, kas aizsākās 1987. gadā.

Šogad aprit 80 gadi kopš pirmās lielās deportācijas, kuras mērķis bija apcietināt un fiziski izrēķināties ar Latvijas inteliģenci un viņu ģimenēm.

Pirms 72 gadiem notika otra lielā deportācija. Tās mērķis bija nodrošināt iespēju veikt vienlaidus kolektivizāciju, tādēļ vajadzēja iznīcināt Latvijas turīgākos zemniekus (kulakus) un viņu ģimenes. Vienlaikus bija jāatbrīvojas no padomju varas pretiniekiem.

Bez šīm divām deportācijām notika vēl citas, no kurām lielākā bija iedzīvotāju filtrācija tūlīt pēc vācu armijas kapitulācijas.

Izsūtīto piemiņai esam sagatavojuši ceļojošo izstādi „Es esmu pārnācis mājās”. Izstādes vēstījums ietver padomju varas sagrautos Latvijas iedzīvotāju sapņus par savu māju, savu iekopto sētu. Vienlaikus stāsts ir par cilvēku sīkstumu spējā izdzīvot, spītējot ļaunumam. Stāstām to, lai pieminētu netaisnīgi cietušos un bojā gājušos Latvijas iedzīvotājus un nekad nepieļautu represiju atkārtošanos.

Paldies Vijai Platbārdei, Haraldam un Gunai Tālbergiem par muzejam uzticētajiem dokumentiem, fotogrāfijām un atmiņu stāstījumiem, ko izmantojām izstādē.

Lidija Grīnvalde,
Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Foto: Aivars Ošiņš

25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Atceramies un pieminam tā laika notikumus.

Caur Talsu novada muzeja Izstāžu zāles lielajiem logiem tuvplānā ir aplūkojamas 1941. gada jūnija un 1949. gada marta deportāciju upuru piemiņas lietas.

Foto: Māris Grundmanis

Piedāvājam attālināto nodarbību “Krasta banga”

Talsu novada muzeja krājuma glabātāja Alfrēda Moseičuka raksts „Krasta banga”

One thought on “Izsūtīto piemiņai

Comments are closed.