Ceļojošās izstādes

Visas muzeja ceļojošās izstādes pieejamas BEZ MAKSAS (jānodrošina transports)!

Informācija: tālr. 63222770, 29102628, e-pasts: novadamuzejs@talsi.lv

Izstāde “Brīvības cīņu laiks Talsu apriņķī. 1918–1920”

Uz 10 planšetēm ar fotogrāfijām atspoguļots brīvības cīņu dramatiskais un sarežģītais laika periods Talsu apriņķī. Pieejama arī lekcija un darba lapa.

 

Izstādes autors: Guntars Tenne

 

 

 

 

 

Sibīrija bērnu likteņos

Uz 13 planšetēm ar fotogrāfijām un Sibīrijas bērnu atmiņu stāstu fragmentiem parādīts, kā caur ciešanu, pamestības, neaizsargātības un šausmu gadiem viņu vecāki saglabāja labestību, mīlestību, darba tikumu, tieksmi pēc izglītības un ieaudzināja šīs īpašības savos bērnos. Pieejama arī izglītojošā programma.

 

Izstādes autore: Lidija Grīnvalde

 

 

 

Latvijas saulei – piemineklis “Koklētājs”

Uz 5 mobilajiem stendiem apkopota informācija par brīvības cīnītājiem veltītā pieminekļa “Koklētājs” tapšanu no 1923. gada.

 

 

 

Izstādes autore: Ieva Jaunupe

 

 

 

 

 

Talsu pilsētas galvas

Uz 13 planšetēm apkopota informācija par  Talsu pilsētas vadītājiem, pilsētas un novada simboliem.

 

Izstādes autore: Inese Vempere

 

 

 

barikadesLiesmo barikāžu ugunskuri

Uz 4 planšetēm apkopots plašs foto un atmiņu materiāls par trauksmaino barikāžu laiku. Īpašs uzsvars likts uz Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu iedzīvotāju darbību barikāžu notikumos.

 

 

 

Izstādes autori: Kristiana Skromule, Guntars Tenne

 

 

“Pie pleca plecs” Latvijas Tautas frontes darbība

12 planšetēs iekļauta informācija par Latvijas Tautas frontes dibināšanu un aktivitātēm Latvijā un Talsu novadā.

 

 

 

 

Izstādes autore: Inese Vempere

 

Piensaimniecība Talsu novada muzeja fotogrāfijās

Izstādē ir iespēja ielūkoties krājuma fotogrāfiju klāstā, kas stāsta par piena lopkopību un piensaimniecību Talsos un apkārtnē no 20.gs.sākuma līdz pat 1960.gadu beigām. Kopumā uz 11 planšetēm izstādītas 85 fotokopijas.

 

 

 

Izstādes autore: Daija Lēmane

 

 

 

mosties ar dziesmuMosties ar dziesmu! Veltījums koriem un Dziesmu svētkiem līdz 1940. gadam

Izstādē parādīts laika periods no 19. gs. vidus, kad veidojās pirmie kori mūsu apkārtnē, līdz 1940. gada 16.jūnijam, kad notika Latgales Dziesmu svētki Daugavpilī. Izstādes saturs atspoguļots 13  piekaramās planšetēs.

 

Izstādes autore: Daija Lēmane

 

Dziesmu svētki. 1945. – 1985. gads

Izstāde veidotā kā nākamā dziedāšanas tradīciju un Dziesmusvētku attīstībai veltītajā ciklā, stāstot par Dziesmu svētku vēsturi no 1945.-1985. gadam.

Izstādes autori: Daija Lēmane, Ona Kaudze

 

 

nevalstorgizst
Pulkā man labi bija

Uz 8 auduma slejām apkopota informācija par kultūras, jaunatnes, sporta, aroda un ugunsdzēsēju biedrībām Talsu novadā laika posmā līdz 2. pasaules karam. Izstāde veidota kā veltījums Talsu novada nevalstiskajām organizācijām.

17-04-20081905.gada revolūcija Talsos un apkārtnē

Izstādē apkopots plašs vizuāli informatīvs materiāls par situāciju Talsos un apkārtnē revolūcijas priekšvakarā 19.gs.beigās, 20.gs.sākumā par revolucionārās darbības veidiem un kaujiniekiem, kā arī izvērtēta soda ekspedīciju darbība un dots ieskats mežabrāļu kustībā.

 

Vilkmuižas ezera senkapi

Izstādes pamatā ir pētījumi par Vilkmuižas ezeru kā valsts nozīmes arheoloģijas pieminekli. Informācija un fotomateriāli eksponēti uz 8 planšetēm.

 

 

 

 

Izstādes autore: Inese Vempere

 

168%20autoportrait%20vers%201905Gleznotājs Frederiks Fībigs – talsinieks un elzasietis

Izstāde iepazīstina ar F. Fībiga glezniecību (34 darbu krāsainas izdrukas oriģinālizmēros uz 17 planšetēm), kurā eksponēti Itālijas ceļojumā tapušie darbi, Parīzē un Elzasā. Klāt pievienots biogrāfiskais materiāls.

 

 

 

 

Izstādes autore: Guna Millersone

 

IMG_0012webIepazīsim putnus!

Ceļojošā izstāde ļaus labāk iepazīt mežā, laukā, purvā un jūras piekrastē visbiežāk sastopamos putnus. Uzzināsiet kā putni iedalās, kuras sugas sākušas Latvijā ligzdot tikai pēdējo gadu laikā un kā palīdzēt putniem izdzīvot. Izstāde izveidota uz 10 planšetēm. Līdzi dodam arī putnu balsu ierakstus un grāmatas ar izziņas materiālu.

 

 

 

 

 

sendienu siks
Sendienu šiks

1895. – 1940. gadu mode fotogrāfijās.

Izstādes autore: Inese Vempere