Ceļojošās izstādes

Visas muzeja ceļojošās izstādes pieejamas BEZ MAKSAS (jānodrošina transports)!

Informācija: tālr. 29102628, e-pasts: aija.pudure@talsi.lv

novadamuzejs@talsi.lv

“Kāpēc putnu knābji ir atšķirīgi?”
Uz 9 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde iepazīstina ar Latvijā sastopamiem putniem, kuri sagrupēti pēc to knābju formām, palīdzot izprast sakarību starp knābju izskatu un barību, ko putns ēd.
Komplektā ietilpst spēle – Pabaro putnus!
Izstādes autore: Linda Smilga-Šimpermane
.
“Arī šādi putni mīt Latvijā”

Uz 11 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde iepazīstina ar Latvijā mītošiem, bet, iespējams, līdz šim neredzētiem putniem. Katras planšetes sākumā redzams labi zināms putns, piemēram, žagata,  bet turpinājumā skatītājs tiek iepazīstināts ar mazāk zināmo “žagatu”- jūrasžagatu. Iepazīstami arī: jūraskrauklis, bikšainais apogs, citroncielava, bišu dzenis, jūras ķīvīte, ūdensstrazds, zaļā vārna, bārdzīlīte.

Izstādes autore: Linda Smilga-Šimpermane

Sibīrija bērnu likteņos

Uz 13 planšetēm ar fotogrāfijām un Sibīrijas bērnu atmiņu stāstu fragmentiem parādīts, kā caur ciešanu, pamestības, neaizsargātības un šausmu gadiem viņu vecāki saglabāja labestību, mīlestību, darba tikumu, tieksmi pēc izglītības un ieaudzināja šīs īpašības savos bērnos. Pieejama arī izglītojošā programma.

Izstādes autore: Lidija Grīnvalde

Latvijas saulei – piemineklis “Koklētājs”

Uz 5 mobilajiem stendiem apkopota informācija par brīvības cīnītājiem veltītā pieminekļa “Koklētājs” tapšanu no 1923. gada.

Izstādes autore: Ieva Jaunupe

Talsu pilsētas galvas

Uz 13 planšetēm apkopota informācija par  Talsu pilsētas vadītājiem, pilsētas un novada simboliem.

Izstādes autore: Inese Vempere

Liesmo barikāžu ugunskuribarikades

Uz 4 planšetēm apkopots plašs foto un atmiņu materiāls par trauksmaino barikāžu laiku. Īpašs uzsvars likts uz Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu iedzīvotāju darbību barikāžu notikumos.

Pieejama arī izglītojošā programma.

Izstādes autori: Kristiana Skromule, Guntars Tenne

“”Pie pleca plecs” Latvijas Tautas frontes darbība

12 planšetēs iekļauta informācija par Latvijas Tautas frontes dibināšanu un aktivitātēm Latvijā un Talsu novadā.

Izstādes autore: Inese Vempere

Piensaimniecība Talsu novada muzeja fotogrāfijās

Izstādē ir iespēja ielūkoties krājuma fotogrāfiju klāstā, kas stāsta par piena lopkopību un piensaimniecību Talsos un apkārtnē no 20.gs.sākuma līdz pat 1960.gadu beigām. Kopumā uz 11 planšetēm izstādītas 85 fotokopijas.

Izstādes autore: Daija Lēmane

Mosties ar dziesmu!
Veltījums koriem un Dziesmu svētkiem līdz 1940. gadam

mosties ar dziesmuIzstādē parādīts laika periods no 19. gs. vidus, kad veidojās pirmie kori mūsu apkārtnē, līdz 1940. gada 16.jūnijam, kad notika Latgales Dziesmu svētki Daugavpilī. Izstādes saturs atspoguļots 13  piekaramās planšetēs.

 Izstādes autore: Daija Lēmane

Dziesmu svētki. 1945. – 1985. gads

Izstāde veidotā kā nākamā dziedāšanas tradīciju un Dziesmusvētku attīstībai veltītajā ciklā, stāstot par Dziesmu svētku vēsturi no 1945.-1985. gadam. 12 piekaramas putuplasta planšetes.

Izstādes autori: Daija Lēmane, Ona Kaudze

1905.gada revolūcija Talsos un apkārtnē
17-04-2008

Izstādē apkopots plašs vizuāli informatīvs materiāls par situāciju Talsos un apkārtnē revolūcijas priekšvakarā 19.gs.beigās, 20.gs.sākumā par revolucionārās darbības veidiem un kaujiniekiem, kā arī izvērtēta soda ekspedīciju darbība un dots ieskats mežabrāļu kustībā.

Izstādes autore: Inese Vempere

Vilkmuižas ezera senkapi

Izstādes pamatā ir pētījumi par Vilkmuižas ezeru kā valsts nozīmes arheoloģijas pieminekli. Informācija un fotomateriāli eksponēti uz 8 planšetēm.

Izstādes autore: Inese Vempere

Gleznotājs Frederiks Fībigs – talsinieks un elzasietis

168%20autoportrait%20vers%201905Izstāde iepazīstina ar F. Fībiga glezniecību (34 darbu krāsainas izdrukas oriģinālizmēros uz 17 planšetēm), kurā eksponēti Itālijas ceļojumā tapušie darbi, Parīzē un Elzasā. Klāt pievienots biogrāfiskais materiāls.

Izstādes autore: Guna Millersone