Izstādes ārpus muzeja

Izstādes „Sibīrija bērnu likteņos” atklāšana Laidzē

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, 14. jūnijā plkst.17:30 Laidzes Brīvā laika pavadīšanas centrā notiks izstādes „Sibīrija bērnu likteņos” atklāšana Laidzē un tikšanās ar izstādes autori, Talsu novada muzeja speciālisti vēstures jautājumos Lidiju Grīnvaldi.

Izstādē ar fotogrāfijām un Sibīrijas bērnu atmiņu stāstu fragmentiem parādīts, kā caur ciešanu, pamestības, neaizsargātības un šausmu gadiem viņu vecāki saglabāja labestību, mīlestību, darba tikumu, tieksmi pēc izglītības un ieaudzināja šīs īpašības savos bērnos. Neskatoties uz piedzīvotajām grūtībām, bērni ar skumjām atvadījās no savas skaudri skaistās bērnības zemes – Sibīrijas, kurā palika draugi un pirmā mīlestība. Sibīrijas gadi devuši rūdījumu visai turpmākajai dzīvei – stiprinājuši cilvēku garu un miesu, ielikuši izdzīvošanas kodu.

Izstādi “Sibīrija bērnu likteņos” un citas muzeja ceļojošās izstādes ir iespējams izvietot bibliotēkās, kultūras namos, skolās un citviet bez maksas (jānodrošina transports).