Ceļojošās izstādesIzstādes muzejāVēstures jaunumi

Izstāde “Sibīrija bērnu likteņos”

Izstāde “Sibīrija bērnu likteņos” veltīta visiem 1941.-1949. gados  deportācijās cietušajiem bērniem un viņu ģimenēm.

Izstādē ar fotogrāfijām un Sibīrijas bērnu atmiņu stāstu fragmentiem parādīts, kā caur ciešanu, pamestības, neaizsargātības un šausmu gadiem viņu vecāki saglabāja labestību, mīlestību, darba tikumu, tieksmi pēc izglītības un ieaudzināja šīs īpašības savos bērnos.

Neskatoties uz piedzīvotajām grūtībām, bērni ar skumjām atvadījās no savas skaudri skaistās bērnības zemes – Sibīrijas, kurā palika draugi un pirmā mīlestība.

Sibīrijas gadi devuši rūdījumu visai turpmākajai dzīvei – stiprinājuši cilvēku garu un miesu, ielikuši izdzīvošanas kodu.

2018. gada 28. martā plkst. 13:00 Talsu novada muzejā notika izstādes “Sibīrija bērnu likteņos” atklāšana.

Pieejama arī izglītojošā programma.

Izstādes autore: Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos Lidija Grīnvalde

One thought on “Izstāde “Sibīrija bērnu likteņos”

Comments are closed.