Izstādes muzejāKrājuma jaunumi

Izstāde par padomju laika vimpeļiem

Talsu rūpkombināta šūšanas ceha darbinieces ar iegūtiem ceļojošiem vimpeļiem. Kreisā pusē arodbiedrības pārstāvis Leo Tomanis. 1960. gadu sākums
Talsu rūpkombināta šūšanas ceha darbinieces ar iegūtiem ceļojošiem vimpeļiem 1960. gadu sākumā. Kreisā pusē arodbiedrības pārstāvis Leo Tomanis. Fotogrāfija no Talsu novada muzeja krājuma.

Talsu novada muzejs no 16. septembra apmeklētājiem piedāvā apskatīt jauno tematisko krājuma izstādi, kurā būs atspoguļota plaša padomju perioda vimpeļu kolekcija. Vimpeļi pārsvarā attiecas uz laika posmu no 1960. līdz 1980. gadiem. To tematiskais sadalījums izstādē būs samērā plašs, jo varēs ieraudzīt sociālistiskās sacensības ceļojošos vimpeļus, kurus pasniedza gan Talsu rajona komitejas un izpildu komitejas līmenī lauksaimniecībā, zvejniecībā, rūpniecībā, celtniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs labākajiem pārstāvjiem par augstiem darba sasniegumiem, gan Talsu rajona kolhozu, padomju saimniecību, uzņēmumu un organizāciju ietvaros. Līdzās tiem varēs aplūkot suvenīru un dažādu apbalvojumu vimpeļus, kurus piešķīra sporta sacensībās godalgoto vietu ieguvējiem, kā arī veltīja kultūras pasākumiem un uzņēmumu jubilejas gadiem. Šo lielo vimpeļu daudzumu papildinās fotogrāfiju grupa no muzeja krājuma, kurā ir atspoguļota sociālistiskās sacensības uzvarētāju apbalvošana, radot pagātnes notikumu izjūtu un saikni ar izstādītiem krājuma priekšmetiem.

Sociālistiskās sacensības uzvarētāju apbalvošana ar ceļojošiem vimpeļiem un suvenīru vai piemiņas vimpeļu piešķiršana bija domāta tā laika sistēmas ideoloģijas popularizēšanai. Tāpēc izstādē apskatāmie vimpeļi ir sava laika atspoguļotāji, kas ļauj kaut vai daļēji iepazīt sociālistiskās iekārtas iespaidu uz padomju pilsoņa dzīvi. Vimpeļi, tāpat kā ceļojošie karogi un Goda apliecības, PSRS laikā kļuva par vienu no sociālisma ideju īstenošanas līdzekļiem, lai stimulētu darbaļaudis sasniegt augstākus rādītājus dažādās sabiedriskās dzīves darbības jomās. Teorētiski šī apbalvojuma veida uzdevums bija strādājošo vidū rosināt apzinīgu attieksmi pret darbu, veiksmīgi realizējot noteikto plānu izpildi un ražošanas efektivitātes paaugstināšanu. Vienlaicīgi ar vimpeļu piešķiršanu katru ceturksni vai vienu reizi gadā netika piemirstas materiālās stimulēšanas formas – naudas prēmijas, vieglās automašīnas un motocikla iegādes tiesības (bez rindas) un tūrisma vai atpūtas namu ceļazīmes. Apbalvošanai ar vimpeļiem bija ne tikai ekonomiska rakstura mērķi, bet tā kļuva arī par sadarbības un biedriskuma veicinātāju starp strādniekiem vai uzņēmumiem.

Alfrēds Moseičuks,

Talsu novada muzeja krājuma glabātājs