Izstādes muzejāPasākumi

Izstāde par diviem Baroniem

19. oktobrī plkst. 13.00 Talsu novada muzeja Izstāžu zālē notika sarīkojums “Diženam tēvam – dižens dēls”, kas veltīts divu ievērojamu Baronu – Kārļa un Krišjāņa piemiņai.

Pateicoties sadarbībai ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, būs iespējams skatīt  Latvijas stomatoloģijas izveidotājam un stomatoloģiskās izglītības pamatlicējam Kārlim Baronam veltīto izstādi. Būs apskatāmi priekšmeti no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma, Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūta, kā arī personīgās lietas, ko saglabājusi Baronu dzimta.

Kārļa Barona vadībā izveidota Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Zobārstniecības nodaļas mācību programma un Zobārstniecības institūts. Viņš bija arī aktīvs sabiedrisks darbinieks, vairāku biedrību un organizāciju biedrs. Pateicoties viņa organizatora talantam un lielajām darbaspējām Latvijas Sarkanais Krusts kļuva par ietekmīgāko un bagātāko sabiedrisko organizāciju neatkarīgajā Latvijā. Kārļa Barona vadībā būvēta Latvijas Sarkanā Krusta slimnīca un sanatorijas, veikta to modernizācija. Viņa sabiedriskā darbība augsti novērtēta ar valsts un organizāciju apbalvojumiem. Ir iedibināta Kārļa Barona balva, kuru katru gadu pasniedz Latvijas Zobārstu asociācija, Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts un Latvijas Sarkanais Krusts. Par izstādi plašāk stāstīs Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja galvenais speciālists Mārtiņš Vesperis.

Nevar runāt par dēlu, nepieminot tēvu – vienu no ievērojamākām personībām Latvijas vēsturē – Krišjāni Baronu. Par Baronu dzimtu Latvijas kultūrvēsturē stāstīs un spēlēs kokli Krišjāņa Barona muzeja galvenais speciālists Andris Ērglis.

Izstāde  apskatāma līdz decembrim, bet iespēja tikties ar personībām – Andri Ērgli un Mārtiņu Vesperi iespējama tikai atklāšanas sarīkojumā.

Gita Japiņa, 

 Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību