Aktualitātes

Apmeklējiet muzeju attālināti


19. janvārī valdība konceptuāli lēma par esošo ierobežojumu Covid-19 izplatības mazināšanai pagarināšanu līdz 7. februārim

Muzeja iekštelpas būs slēgtas apmeklētājiem līdz 7. februārim.

Ņemot vērā valstī izsludinātās ārkārtas situācijas pagarināšanu saistībā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību, kā arī ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC), Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijas, lai veiktu preventīvos pasākumus un ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Talsu novadā, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ministru kabineta 09.10.2020. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Talsu novada domes 09.07.2009. saistošo noteikumu Nr.2 “Talsu novada pašvaldības nolikums” 20.punktu.

Sekojiet muzeja aktivitātēm neklātienē muzeja mājas lapā un sociālajos tīklos.

17. janvāris – Talsu vārda diena. TALSU PILSKALNS
TALSU PIESKAITĀMĀ VĒSTURE. ŽANIS SŪNIŅŠ
Mēneša mākslas priekšmets – Viesturs Grants. “Stāv Rīga torņaina…” I-II
ATJAUNOTĀS VĒRTĪBAS Latvijas Tekstilmākslas asociācijas izstāde
Ceturkšņa priekšmets – LIELGABALA SLAUĶIS UN ŠRAPNEĻA FRAGMENTS
Muzejs no iekšpuses
Ārkārtas stāvoklī…
Atmiņas par barikāžu laiku