Nodarbības vidusskolēniem

Vidusskolēniem piedāvājam izglītojošas nodarbības un lekcijas.

Uzzināt par latviešu rakstu valodas veidošanās laiku – 19.gs.vidu un praktiski izmēģināt tā laika valodu iespējams nodarbībā E. Dinsberga leksika – sava laika rakstu valodas atspoguļotāja.

Uzzināt par senu, nepazīstamu priekšmetu pielietošanu un paši izvēlēties starp „meļu” piedāvātajām versijām iespējams nodarbībā Melu klubs.

Nodarbībā Sibīrija grupās pētīsiet 1941. un 1949. gada deportāciju notikumus.  Notikumus un atmiņas par barikāžu laiku uzzināsiet nodarbībā Vēstījums par barikāžu laiku.

Paši izliet sveces no bišu vaska un uzzināt par seniem apgaismošanas paņēmieniem varēsiet nodarbībā No tumsas uz gaismu, savukārt uzzināt par petrolejas lampām un gatavot parafīna sveces ar mērcēšanas paņēmienu – nodarbībā Vairāk gaismas.

Sietspiedes tehnikā apdrukāt maisiņus vai citus līdzpaņemtos audumus iespējams nodarbībā Auduma apdrukas darbnīca. 

Nodarbībā Mini, mini mīkliņu vingrināsiet prātu, minot latviešu tautas mīklas un izpētot mīklu atminējumos – priekšmetus no muzeja krājuma. Izprast latviešu seno rakstu zīmju nozīmi, atpazīt tās uz dažādiem priekšmetiem un spēlēt latviešu zīmju bingo varēsiet nodarbībā Zīmes.

Piedāvājam arī dažādas lekcijas un mācību un izziņas materiālus.

Informācija un pieteikšanās: tālr. 29102628

Programmas cena:

  • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums – € 0.80 personai;
  • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums – € 0.40 personai;
  • skolēnu grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas – € 1.00 personai;

Muzeja cenrādis