Nodarbības sākumskolēniem

Sākumskolas skolēniem no 1. līdz 4. klasei piedāvājam izglītojošas un praktiskas nodarbības muzejā.

Nodarbībā Iepazīsti muzeju uzzināsiet, kāpēc muzejs ir vajadzīgs, kādas profesijas sastopamas muzejā un kas ir muzeja krājums, kā arī ieskatīsieties telpās, kas ikdienā apmeklētājiem nav pieejamas.

Nodarbībā Mini, mini mīkliņu vingrināsiet prātu, minot latviešu tautas mīklas un izpētot mīklu atminējumos -priekšmetus no muzeja krājuma.

Iepazīt senos darba rīkus un izzināt to pielietojumu varēsiet nodarbībā Senvārdu klētiņa, savukārt uzzināt par seniem apgaismošanas paņēmieniem un izliet sveces no bišu vaska varēsiet nodarbībā No tumsas uz gaismu.

Savukārt izprast latviešu seno rakstu zīmju nozīmi, atpazīt tās uz dažādiem priekšmetiem un spēlēt latviešu zīmju bingo varēsiet nodarbībā Zīmes.
Latvijas dabai veltītā nodarbību ciklā iemācīsieties iepazīt dabas vērtības Mežā, Purvā, Pļavā un Ezerā.  Aprīlī muzejā apskatāma tematiska izstāde Putni un sagatavota tai atbilstoša nodarbība.

Informācija un pieteikšanās: tālr. 29102628

Programmas cena:
  • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums – € 0.80 personai;
  • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums – € 0.40 personai;
  • skolēnu grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas – € 1.00 personai;

Muzeja cenrādis