Nodarbības sākumskolēniem

Sākumskolas skolēniem no 1. līdz 4. klasei piedāvājam izglītojošas un praktiskas nodarbības muzejā.

Nodarbībā Iepazīsti muzeju uzzināsiet, kāpēc muzejs ir vajadzīgs, kādas profesijas sastopamas muzejā un kas ir muzeja krājums, kā arī ieskatīsieties telpās, kas ikdienā apmeklētājiem nav pieejamas.

Mākslas izstāžu darbi kļūs par izpētes objektiem nodarbībā Iepazīsti mākslu.

Nodarbībā Mans cimdiņš uzzināsiet, kā top vilnas dzija un izveidosiet savu cimdiņu.  Savukārt uzzināt, kā radās pogas, kāpēc cilvēki sāka sūtīt apsveikumu kartītes un pogas pārvērst par daļu no svētku apsveikuma kartītes iespējams nodarbībā Svētku kartītes no pogām.

Nodarbībā Mini, mini mīkliņu vingrināsiet prātu, minot latviešu tautas mīklas un izpētot mīklu atminējumos -priekšmetus no muzeja krājuma. Iepazīt skaitāmpantus, latviešu tautas rotaļās un spēles varēsiet nodarbībā Latviešu tautas rotaļas un spēles.

Iepazīt senos darba rīkus un izzināt to pielietojumu varēsiet nodarbībā Senvārdu klētiņa, savukārt uzzināt par seniem apgaismošanas paņēmieniem un izliet sveces no bišu vaska varēsiet nodarbībā No tumsas uz gaismu.

Iepazīt muzejā esošo naudu un uzzināt, kad un kāpēc tika izveidota nauda, iespējams nodarbībā Ko stāsta nauda. Savukārt izprast latviešu seno rakstu zīmju nozīmi, atpazīt tās uz dažādiem priekšmetiem un spēlēt latviešu zīmju bingo varēsiet nodarbībā Zīmes. Nodarbībā “Mana Latvija” varēsiet uzzināt par Latvijas tapšanu un izveidot savu karogu.

Latvijas dabai veltītā nodarbību ciklā iemācīsieties iepazīt dabas vērtības Mežā, Purvā, Pļavā un Ezerā.  Aprīlī muzejā apskatāma tematiska izstāde Putni un sagatavota tai atbilstoša nodarbība.

Uzzināt, kā Talsi kļuva par pilsētu, un izgatavot savu māju Talsos iespējams nodarbībā Talsu nami.

Informācija un pieteikšanās: tālr. 29102628.

Programmas cena:

  • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums – € 0.80 personai;
  • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums – € 0.40 personai;
  • skolēnu grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas – € 1.00 personai;

Muzeja cenrādis