Izglītojošas programmas un radošas nodarbības

 

 

 

 

 

Muzejs piedāvā interesantas un aizraujošas izglītojošas programmas gan skolēniem un pirmsskolas izglītības audzēkņiem, gan ģimenēm un pieaugušajiem.

Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem

Iepazīsti muzeju

Putni

Iepazīsti mākslu

Gadskārtas

Talsu nami

Mini, mini mīkliņu

Mans cimdiņš

Svētku kartiņas no pogām

Mežā

Purvā

Ezerā

Sākumskolēniem

Iepazīsti muzeju

Senvārdu klētiņa

Zīmes

Iepazīsti mākslu

Gadskārtas

Talsu nami

Ko stāsta nauda

Mini, mini mīkliņu

No tumsas uz gaismu

Putni

Mans cimdiņš

Svētku kartiņas no pogām

Mežā

Purvā

Ezerā

Pamatskolēniem

No tumsas uz gaismu

Vairāk gaismas

Putni

Iepazīsti mākslu

Krasta bangas

Fotogrāfiju stunda “Talsi 20. gadsimta 20. un 30. gados”

Kā es gāju Talsus pētīt

Ko stāsta nauda

Melu klubs

Mini, mini mīkliņu

Vēstījums par barikāžu laiku

Svētku kartiņas no pogām

Zīmes

Ezerā

Purvā

Mežā

 

Vidusskolēniem

E. Dinsberga leksika – sava laika rakstu valodas atspoguļotāja

No tumsas uz gaismu

Vairāk gaismas

Iepazīsti mākslu

Krasta bangas

Fotogrāfiju stunda “Talsi 20. gadsimta 20. un 30. gados”

Kā es gāju Talsus pētīt

Melu klubs

Kur atrast un kā pierakstīt informāciju

Mini, mini mīkliņu

Zīmes

 

Ģimenēm, pieaugušajiem

Dzimšanas dienas programma

Programma jaunlaulātajiem ar vedējiem un viesiem

Auduma apdrukas darbnīca

Iepazīsti mākslu

No tumsas uz gaismu

Vairāk gaismas

Kā es gāju Talsus pētīt

Melu klubs

Mini, mini mīkliņu