Ierobežojumi ārkārtējās situācijas laikā

Laika periodā no 09. 11. 2020. līdz brīdim, kamēr ir spēkā Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, muzeja apmeklētājiem jāievēro piesardzības pasākumi.

Muzeja iekštelpās pieļaujami tikai individuāli vai vairāku vienas mājsaimniecības locekļu apmeklējumi.

Atbilstoši publikai pieejamo telpu pieļaujamai platībai muzeja vēsturiskajā ēkā vienlaikus drīkst atrasties 30 apmeklētāji, bet Izstāžu zālē 3.