Pasākumi

Gundegas Grīnumas grāmatas “Viņpus Alpiem” atvēršanas svētki

Ceturtdien, 30. novembrī, plkst. 17.00 Talsu novada muzejā tiksimies ar jaunās grāmatas “Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni ” autori – mūsu izcilo novadnieci, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci, Dr. philol. Gundegu Grīnumu.

“Darbs “Viņpus Alpiem” ir nopietns pienesums ne tikai Raiņa un Aspazijas, bet arī Latvijas kultūras un vēstures pētniecībai. Reizē tas dod Latvijas lasītājam priekšstatu par to Šveici, kurā ne tikai Rainis un Aspazija, bet arī vesela Latvijas ideālistu paaudze dzīvoja starp 1905. gadu un Pirmā pasaules kara beigām,” minēto monogrāfiju vērtējusi politoloģe Vita Matīsa.

“Rainis un Aspazija, bez šaubām, kļuvuši par latviešu pašapziņas, pašidentifikācijas zīmi. Un šodien neviens cilvēks visā baltā pasaulē nezina par “dzejniekpāri” vairāk kā Gundega Grīnuma. Nē, “zināšana” nav tas vārds. Nenogurdināmi faktu, notikumu, dokumentu, to īstās jēgas meklējumi, pētnieka azarts, pat kaisle, — un ar visu to Gundega Grīnuma izšķērdīgi dalās ar mums. Ar jums, lasītāj,” atzinis rakstnieks Roalds Dobrovenskis.

Pēc Raiņa un Aspazijas  aizvadītās 150. jubilejas 2015. gadā  Latvijā jūtama abu dižgaru renesanse. Par to liecina arī kuplais apmeklētāju loks Rīgas kultūras institūcijās, kur oktobrī notikusi minētās grāmatas prezentācija. Ievērojamu daļu no 1000 lappušu biezā izdevuma autore uzrakstījusi Talsos.

Sarīkojumā caur autores sniegumu iepazīsim tuvāk Raiņa un Aspazijas pasauli, dzirdēsim senās tičīniešu dziesmas, tiksimies ar apgāda “Mansards” direktoru Jāni Ogu un varēsim iegādāties minētā apgāda izdotās grāmatas.

Gita Japiņa,                                                                                                                                          

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību