Aktualitātes

Gunai Millersonei – Triju Zvaigžņu ordenis

Liels gods un prieks Lāčplēša dienā  paziņot sabiedrībai par muzeja galvenās speciālistes mākslas jautājumos – Gunas Millersones apbalvošanu ar Triju Zvaigžņu ordeni. Apbrīnojams ir mākslinieces radošums, erudīcija, mērķtiecīgums un darbaspējas. Gunas devums ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas mākslas norisēs un Talsu novada mākslas starptautiskās sadarbības veicināšanā.

Sirsnīgi sveicieni kolēģei ar visaugstākā valdības apbalvojuma saņemšanu!

Foto: Romualds Lāčplēsis