Iespieddarbi

Guna Millersone. Ainavu albūms / Landscape album [katalogs]

AttēlsSastādītāja Guna Millersone, Talsi: Talsu novada muzejs, 2009, 48 lpp., ilustrācijas.
Fotogrāfi Sandis Priede un Āris Krauze, dizainere Dina Dzelme, tulkotāja angļu valodā Stella Pelše, iespiests Talsu tipogrāfijā, latviešu un angļu valodās, izdots ar SIA „Talsu Vēstis”, Talsu novada muzeja un Talsu tipogrāfijas atbalstu. Talsu gleznotājas Gunas Millersones gleznu katalogs. Reproducēta 21 glezna, kuras tapušas laikā no 2001. – 2009. gadam. Īsa biogrāfija.
img706