Izstādes muzejāMākslas jaunumi

Gleznotājai Alisei Zvirbulei 110

“Zentas Mauriņas portrets”. 1993, Talsu muzeja krājums

Talsu novada muzejā no 9. decembra līdz 2017. gada 4. janvārim būs apskatāma novada mākslinieces Alises Zvirbules ( 1906 – 1996 ) 110. dzimšanas dienas piemiņas izstāde „Alises Zvirbules laikabiedru portreti”.

21. decembrī Talsu novada muzejs atzīmēs savu 20 gadus atrašanos Tiguļkalna namā, bijušajā baronu Firksu pilsētas mājā. Šo svinību laikā (un arī pirms 20 gadiem, kad šeit bija muzeja atvēršanas pasākums) šī nama sienas rotās un rotāja Alises Zvirbules gleznotie latviešu kultūras darbinieku portreti – Ernests Dinsbergs, Andrejs Eglītis, Elza Radziņa, Dzidra Ritenberga, Olga Dreģe, Jānis Peters un citi – lielisks fons muzeja kā kultūras tempļa jubilejai arī šodien!

Vēl domājot par nākošajām dižajām jubilejām, arī par Latvijas simtgadi un par mūsu novada personībām, kuras varētu saukt par mūsu valsts simtgades dižcilvēkiem, arī Alise Zvirbule varētu būt viņu vidū. Dzimusi Dundagas 1905. gada revolucionāra     zemnieka Ernesta Blumberga 5 bērnu ģimenē, apguvusi piecas valodas Ventspils ģimnāzijā, sākusi studēt Latvijas Universitātē filoloģiju, paralēli apmeklējusi K. Miesnieka un L. Liberta mākslas studiju; tad viņa nolemj doties uz Mākslas akadēmiju un 1933. gadā pabeidz Ģ. Eliasa Figurālās glezniecības meistardarbnīcu.  Kara gadi kopā ar bērniem tiek pārlaisti Vandzenē, te strādāts arī par skolotāju pēckara gados – lai izdzīvotu, jāstrādā arī lauku darbi un jākrāso lozungi. Bet līdzās vienmēr ir bijusi vēlēšanās gleznot labi. Un viņa atrod savu mūža tēmu – tā ir latviešu sieviete: ārēji ne tik krāšņa un pamanāma, vairāk sevī vērsta, ar klusu inteliģenci, lepna, neatkarīga un skaista. Tā viņas portretējamo lokā nonākušas izcilas kultūras personības, un šajā grūtajā akvareļglezniecības tehnikā un žanrā – portretā tapuši darbi, kuri kļuvuši gandrīz vai par hrestomātiskiem attēliem latviešu mākslas vēsturē un tagad atrodas vairāku muzeju krājumos. Un jāsaka, ka pēdējos 20 gadus Latvijā gandrīz tie nav cilāti un rādīti. Kaut arī zināms, ka Alise Zvirbule bija klāt latviešu akvareļmākslas uzplaukuma pašam sākumam1950. gadu beigās un arī turpmākos vairāk kā 30 gadus pārliecinoši apliecināja, ka viņai ir savs sakāmais mākslā.

Šajā izstādē Talsos būs apskatāmi darbi no mūsu muzeja krājuma, gan arī  izcilāti mākslinieces meitas Mailas Lielauses īpašumā esošie darbi. Tāpēc būs pārsteigumi: skatītājs vienā zālē redzēs Alises Zvirbules eļļas tehnikā gleznotos darbus , bet citā būs vairāki izcili zīmējumi, portreti, kuri savā pārliecinošajā izpildījuma virtuozitātē var stāties līdzās Felicitas Pauļukas varējumam.

Guna Millersone,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos

“Mežā”. 1974
“Elza Radziņa”. 1970. gadi.