Iespieddarbi

Frederikam Fībigam 120 [katalogs]

Sastādītāja Guna Millersone, tekstu autores Kira Kapsreitere-Homeijere un Guna Millersone, Talsi: Talsu novada muzejs, 2005, 28 lpp., ilustrācijas.
Fotogrāfi Uldis Balga, Andris Kārkluvalks un Dainis Kārkluvalks, dizainere Dina Dzelme, tulkotāja Iveta Boiko (angļu val.) un Kristiāna Ābele (vācu val.).
Iespiests tipogrāfijā Imanta, izdots ar VKKF un Talsu rajona padomes atbalstu.Katalogs iepazīstina ar Talsos dzimušā un Elzasā, Francijā, mirušā gleznotāja Frederika Fībiga (1885 – 1953) dzīvi un daiļradi, kā arī Talsu mākslinieku un muzeja darbinieku radošo ekspedīciju „Pa Fībiga pēdām Elzasā” 2004. gada rudenī. F. Fībiga 120. jubilejas izstāde notika Talsu novada muzejā 2005. gada maijā, kā arī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā 2007. gadā festivāla „Francijas pavasaris” ietvaros. Katalogā reproducēti F. Fībiga darbi no Talsu novada muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumiem un privātkolekcijām.
scan0016