Erna Ošele. Baltā / The White [katalogs]

Sastādītājas Guna Millersone un Ingrīda Burāne, teksta autore Ingrīda Burāne, Talsi: Talsu novada muzejs, 2005, 48 lpp., ilustrācijas.
Fotogrāfs Dainis Kārkluvalks, dizainere Dina Dzelme, tulkotāji angļu valodā Valdis Bērziņš un Iveta Boiko, redaktore Iveta Boiko, iespiests tipogrāfijā “Imanta” latviešu un angļu valodās, izdots ar VKKF un Liepājas pilsētas domes atbalstu.Izcilās Liepājas mākslinieces Ernas Ošeles (1915 – 2005) tekstilmākslas darbu katalogs. 24 darbu krāsu fotogrāfijas, biogrāfiskais materiāls, foto reportāža, izstāžu saraksts, bibliogrāfija.
img707