Aktualitātes

Epidemioloģiskās prasības muzejā no 1. aprīļa

2022. gada 22.martā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.192 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Līdz ar to no 2022.gada 1.aprīļa tiek atcelti visi nozīmīgākie ierobežojumi muzeju darbībai:

  • Muzeja iekštelpās ne darbiniekiem, ne apmeklētājiem vairs nav jālieto sejas maskas;
  • Muzeju apmeklētājiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  • Muzeju darbiniekiem, ieskaitos tos, kuri darba pienākumus veic tiešā saskarsmē ar muzeja apmeklētājiem, nav nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  • Sniedzot pakalpojumus apmeklētāju grupām (ekskursijas, muzejpedagoģiskas nodarbības u.tml., tostarp bērnu grupām, t.sk. atsākot īstenot programmas “Latvijas skolas soma” pasākumus), muzeja darbiniekiem nav nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojums);
  • Muzeja rīkotajos pasākumos sejas maskas nav jālieto un nav noteikti to apmeklētāju skaita ierobežojumi.

Vienlaikus paliek spēkā atsevišķas rekomendējošas normas:

  • Muzejam ir jāievēro rekomendācijas par savstarpējo distancēšanos un citu epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, proti,
  • Apmeklētājiem (izņemot no vienas mājsaimniecības) un darbiniekiem ieteicams savstarpēji ievērot 2 metru distanci,
  • Nav ieteicama drūzmēšanās ne iekštelpās, ne ārtelpās, piemēram, pie ieejām vai izejām, pirms un pēc pasākuma un pasākumu pārtraukumos u.tml.;

 

Plašāka informācija pieejama šeit: https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/no-1aprila-atcelti-visi-covid-19-ierobezojumi-pasakumu-norisei-un-kulturvietu-darbibai