Ekspozīcijas

Muzejā apskatāmās pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes

“Ceļojums senatnē”

Ekspozīcija vēstī par novada senvēsturi no 9. g. t. p.m.ē. līdz 18. gs. Tās pamatu veido arheoloģisko priekšmetu kolekcija un deponējumi no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Ekspozīcijā ir iespēja skatīt animācijas filmiņu par zveju senatnē, salikt podu no māla lauskām, atklāt “dārgumus” ar gaisa plūsmas palīdzību,darboties ar multimediju eksponātiem un virtuālās realitātes brillēm.

“Ar vakardienas sauli”

Pano7webEkspozīcija veltīta nacionālā romantisma ideju izpausmēm, kas caurvij latviešu tautas likteņgaitas un visuzskatāmāk kā tautiskais stils atklājas Latvijas Republikas laika sadzīvē arī Talsu pusē. Caur Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu notikumiem rādīti Talsu novada cilvēku centieni pēc savas nacionālas valsts. Atspoguļoti Talsu novada sabiedriski politiskie un ekonomiskie sasniegumi, kā arī tautisko elementu izpausme lietišķajā mākslā un lietišķajā grafikā padomju laikā (1950. līdz 1960. gadi).

“Dabas daudzveidība Talsu novadā”

dabaEkspozīcijā iegūstama plaša informācija par vietām Talsu rajonā, kas iekļautas Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Tā stāsta par biotopiem, tajos esošajiem savvaļas augiem un mītošajām dzīvnieku sugām.