Šobrīd muzejā

Ekspozīcija “Dabas daudzveidība Talsu novadā”

Ekspozīcijā iegūstama plaša informācija par vietām Talsu novadā un apkārtnē, kas iekļautas Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Tā stāsta par biotopiem, tajos esošajiem savvaļas augiem un mītošajām dzīvnieku sugām.

daba