Aktualitātes

Dzīvot ar prieku!

Šādu vēlējumu 15. jūlijā saviem kolēģiem izteica nu jau bijusī Talsu novada muzeja direktore Mirdza Jonele, kurai muzejnieki sacīja  paldies par darbam, cilvēkiem un arī katra personīgai izaugsmei  veltīto laiku. Korekta specifiskas kultūras iestādes vadīšana 26 gadu garumā ir bijusi liela uzdrīkstēšanās. Noderējušas gan  savā laikā LVU Vēstures un filozofijas fakultātē iegūtās zināšanas, gan vēlāk iegūtais maģistra grāds pedagoģijā.

Mirdzai vienmēr rūpējusi muzeja izaugsme un patstāvība, un viņa veltījusi daudz pūļu to saglabāšanā. Būdama toleranta pret visiem, direktore pateicās un atzina, ka nav vīlusies nevienā no kolēģiem. Viņai pašai piemītošā spēja saskatīt katrā talanta dzirksti, ielikt to īstajā laikā un vietā, palīdzējusi daudziem atraisīt savas dotības. Kolēģi ir pateicīgi Mirdzai par lieliski organizētām ekskursijām apvienojumā ar pieredzes apmaiņu, par labvēlīgā gaisotnē veidotiem pasākumiem kolektīva saliedēšanai.   

Arvien  enerģiska, gudra, darbiniekus motivējoša vadītāja, teicamām darbaspējām apveltīta personība, tāda Mirdza ir un paliek mūsu redzējumā.

Muzejnieki vēl viņai labu veselību un daudzus patiesa prieka pilnus gadus pelnītā atpūtā!

Foto: Sandis Priede

Gita Kļaviņa,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību