AktualitātesKrājuma jaunumi

Dzīvoja dzejnieks un grāmatsējējs

17. februārī pirms 110 gadiem Iecavas novada Zālītes pagastā dzimis Pēteris Iklāvs (1911–1986), dzejnieks un prozaiķis. Ģimnāziju beidzis Rīgā, strādājis Latvijas telegrāfa aģentūrā. Apguvis vairākas svešvalodas – angļu, vācu, franču, holandiešu un krievu. Cīnījies Latviešu leģionā, izcietis sodu politieslodzīto nometnē Mordovijā. Pēc atgriešanās dzimtenē strādājis par grāmatsējēju Talsos (1963 – 1986). Apglabāts Talsu Jaunajos kapos.

P. Iklāva dzeja un stāsti publicēti Latvijas preses izdevumos 1930. gados un 1940. gadu sākumā, pēckara gadu prese par viņu klusē. Neizdots palicis arī dzejoļu krājums “No āpša alas”. Daudzu talsenieku tostarp muzeja krājuma grāmatu plauktus rotā inteliģentā un prasmīgā amata meistara glīti iesietās grāmatas un žurnāli, kam dāvāts otrs mūžs.

Attēls: Pētera Iklāva roku darbs – Talsu grāmatsietuvē iesietās grāmatas.

Foto: Sandis Priede

Pēc interneta resursiem tekstu sagatavoja Gita Kļaviņa

Pēteris Iklāvs leģionāra formas tērpā. 1943. gads. ZP 7486

 

Pēteris Iklāvs politieslodzīto nometnē Mordovijā, kur izcieta 10 gadu sodu. 1950. gadi. TNMM27592/1

 

 

 

 

 

 

 

Pēteris Iklāvs pēc atgriešanās no izsūtījuma. Talsi. 1960. gadi. ZP 7488
Pēteris Iklāvs savā darba vietā – grāmatu sietuvē Talsos, Raiņa ielā, pie paša gatavotas grāmatu spiestuves. 1970. gadi. ZP 7488