Darbinieku kontakti

Speciālistu darba laiks: darba dienās no 9.00 līdz 17.00 (vēlams iepriekš pieteikties)

Tālrunis: 29102628

Direktors
Uldis Jaunzems-Pētersons
E-pasts: uldis.petersons@talsi.lv

Direktora vietniece
Zanda Konošonoka
E-pasts: zanda.konosonoka@talsi.lv

Galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību
Gita Kļaviņa
E-pasts: gita.klavina@talsi.lv

Speciāliste darbā ar sabiedrību
Aija Pudure
E-pasts: aija.pudure@talsi.lv

Krājuma nodaļa:

Galvenā krājuma glabātāja
Ona Kaudze
E-pasts: ona.kaudze@talsi.lv

Krājuma glabātājs
Alfrēds Moseičuks
E-pasts: alfreds.moseicuks@talsi.lv

Krājuma glabātāja
Marta Kirilova
E-pasts: marta.kirilova@talsi.lv

Speciālists krājuma jautājumos
Māris Grundmanis
E-pasts: maris.grundmanis@talsi.lv

Vēstures nodaļa:

Galvenā speciāliste vēstures jautājumos
Inese Vempere
E-pasts: inese.vempere@talsi.lv

Speciāliste vēstures jautājumos
Kristiāna Skromule
E-pasts: kristiana.skromule@talsi.lv

Speciālists vēstures jautājumos
Dāvis Derķevics
E-pasts: davis.derkevics@talsi.lv

Speciāliste vēstures jautājumos
Lidija Grīnvalde
E-pasts: lidija.grinvalde@talsi.lv

*

Galvenā speciāliste mākslas jautājumos
Guna Millersone
E-pasts: guna.millersone@talsi.lv

Galvenais speciālists izglītojošā darbā
Raimonds Felšs
E-pasts: raimonds.felss@talsi.lv

Galvenā speciāliste dabas jautājumos
Linda Smilga-Šimpermane
E-pasts: linda.smilga@talsi.lv

Galvenais speciālists foto jautājumos
Sandis Priede
E-pasts: sandis.priede@talsi.lv

Noformēšanas māksliniece
Ilze Makstniece
E-pasts: ilze.makstniece@talsi.lv

Tehniskie darbinieki
Īra Vēbere, Linda Cērpa, Ina Lavrinoviča, Aivars Vēvers, Dace Krūmiņa, Jānis Grīnvalds
E-pasts: muzejs.personals@talsi.lv