Darbinieku kontakti

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
Krājuma nodaļas vadītāja – krājuma glabātāja   Ona Kaudze:

otrdienās no 9.00-12.00, ceturtdienās no 13:00-17:00

Pētniecības nodaļas vadītāja – speciāliste vēstures jautājumos Aija Piļka:

otrdienās no 9:00-12:00, ceturtdienās no 12:00-15:00

Administrācija:

Pirmdienās no 10:00 – 12:00, piektdienās 13:00 – 15:00

 Speciāliste dabas jautājumos  Linda Smilga-Šimpermane:

otrdienās plkst. 8.30-11.30, ceturtdienās plkst. 12:30-15:30

Speciāliste darbā ar sabiedrību Laura Ratniece:

pirmdienās no 9:00-12:00, otrdienās no 12:30-16:30

 

KOMUNIKĀCIJAS UN IZGLĪTĪBAS NODAĻA

Komunikācijas un izglītības nodaļas vadītāja – speciāliste izglītības jautājumos

Mg. oec. Evija Voldraha-Freimane

+371 25780898

evija.voldraha@talsi.lv

Speciāliste darbā ar sabiedrību

Bc. sc. soc. Laura Ratniece

laura.ratniece@talsi.lv

Izstāžu un ekspozīciju kuratore

Ziedīte Začeste

ziedite.zaceste@talsi.lv

Noformēšanas māksliniece

Bc. art. Ilze Makstniece

ilze.makstniece@talsi.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste

Linda Cērpa

linda.cerpa@talsi.lv

 

Klientu apkalpošanas speciāliste

Ina Lavrinoviča

ina.lavrinovica@talsi.lv

 

Klientu apkalpošanas speciāliste

Jeļena Skadiņa

jelena.skadina@talsi.lv

 

 

PĒTNIECĪBAS NODAĻA

Pētniecības nodaļas vadītāja – speciāliste vēstures jautājumos

Mg. hist. Aija Piļka

+371 22722488

aija.pilka@talsi.lv

Speciālists vēstures jautājumos

Bc. hist. Dāvis Derķevics

davis.derkevics@talsi.lv

 Speciāliste mākslas jautājumos

Mg. art. Guna Millersone

guna.millersone@talsi.lv

 Speciāliste mākslas jautājumos

Mg. art., Mg. paed. Inga Pētersone

inga.petersone@talsi.lv

Speciāliste dabas jautājumos 

Linda Smilga – Šimpermane

linda.smilga@talsi.lv

Speciāliste vēstures jautājumos

Bc. paed. Kristiāna Skromule

kristiana.skromule@talsi.lv

 

KRĀJUMA NODAĻA

Krājuma nodaļas vadītāja  –  krājuma glabātāja

Bc. paed. Ona Kaudze

+371 29186852

ona.kaudze@talsi.lv

Krājuma glabātāja

Marta Kirilova

marta.kirilova@talsi.lv

Krājuma glabātāja

Bc. sc.soc. Evija Zapacka

evija.zapacka@talsi.lv

Krājuma glabātāja

Bc.sc.soc. Aija Pudure

aija.pudure@talsi.lv

Speciālists krājuma jautājumos
Māris Grundmanis

maris.grundmanis@talsi.lv

 

SAIMNIECISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻA
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Armands Svinsters

armands.svinsters@talsi.lv

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

Uldis Ķēniņš

uldis.kenins@talsi.lv

 

Apkopējas

Dace Krūmiņa, Jogita Rozenberga

 

 

 

ADMINISTRĀCIJA
Direktors

Bc. art. Uldis Jaunzems – Pētersons

uldis.petersons@talsi.lv

Direktora vietnieks

Bc. sc.soc. Renārs Zapackis

renars.zapackis@talsi.lv