Darbinieku kontakti

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Administrācija:

Pirmdienās no 10:00 – 12:00, piektdienās 13:00 – 15:00

 

KOMUNIKĀCIJAS UN IZGLĪTĪBAS NODAĻA

Komunikācijas un izglītības nodaļas vadītāja – Izstāžu un ekspozīciju kuratore

Ziedīte Začeste

+371 25780898, +371 29168161

ziedite.zaceste@talsi.lv

Muzejpedagoģe – speciāliste mākslas jautājumos

Inga Pētersone

inga.petersone@talsi.lv

Muzejpedagogs – speciālists vēstures jautājumos

Dāvis Derķevics

davis.derkevics@talsi.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste

Linda Cērpa

linda.cerpa@talsi.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste

Ina Lavrinoviča

ina.lavrinovica@talsi.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste

Jeļena Skadiņa

jelena.skadina@talsi.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste

Lolita Bērziņa

lolita.berzina@talsi.lv

 

PĒTNIECĪBAS NODAĻA

Pētniecības nodaļas vadītājs

Ronalds Mālmeisters

+371 20256119

ronalds.malmeisters@talsi.lv

Speciāliste vēstures jautājumos

 Speciāliste mākslas jautājumos

 

 Speciāliste vēstures jautājumos

Marta Paula Vigule

marta.vigule@talsi.lv

Speciāliste vēstures jautājumos

Annija Krovalka

annija.krovalka@talsi.lv

 

KRĀJUMA NODAĻA

Galvenā krājuma glabātāja – nodaļas vadītāja

Evija Zapacka

+371 29186852

evija.zapacka@talsi.lv

Krājuma glabātāja

 

Speciālists krājuma jautājumos

Māris Grundmanis

maris.grundmanis@talsi.lv

Krājuma glabātāja

Marta Kirilova

marta.kirilova@talsi.lv

 

 

SAIMNIECISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻA

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Uldis Ķēniņš

uldis.kenins@talsi.lv

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

Gatis Āboliņš

gatis.abolins@talsi.lv

Apkopējas

Dace Krūmiņa, Marija Balabana

 

 

ADMINISTRĀCIJA
Direktors

 Uldis Jaunzems – Pētersons

uldis.petersons@talsi.lv

Direktora vietnieks

Renārs Zapackis

renars.zapackis@talsi.lv