Darbinieku kontakti

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
Krājuma nodaļas vadītāja – Galvenā krājuma glabātāja   Ona Kaudze:

otrdienās no 9.00-12.00, ceturtdienās no 13:00-17:00

Galvenā speciāliste vēstures jautājumos Inese Vempere:

otrdienās no 9:00-12:00, ceturtdienās no 12:00-15:00

Speciālists vēstures jautājumos Dāvis Derķevics:

pirmdienās no 9.00 līdz 13.00, piektdienās no 13.00 līdz 17.00.

Galvenā speciāliste dabas jautājumos – Pētniecības nodaļas vadītāja Linda Smilga-Šimpermane:

otrdienās plkst. 8.30-11.30, ceturtdienās plkst. 12:30-16:30

Galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību Laura Ratniece:

pirmdienās no 9:00-12:00, otrdienās no 12:30-16:30

Administrācija:

Pirmdienās no 10:00 – 12:00, piektdienās 13:00 – 15:00

KLIENTU APKALPOŠANAS NODAĻA

Klientu apkalpošanas speciāliste

Linda Cērpa

linda.cerpa@talsi.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste

Ina Lavrinoviča

ina.lavrinovica@talsi.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste

Jeļena Skadiņa

jelena.skadina@talsi.lv

 

KOMUNIKĀCIJAS UN IZGLĪTĪBAS NODAĻA

Komunikācijas un izglītības nodaļas vadītāja – galvenā speciāliste izglītības jautājumos

Evija Voldraha-Freimane

+371 25780898

evija.voldraha@talsi.lv

Galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību

Laura Ratniece

laura.ratniece@talsi.lv

Izstāžu un ekspozīciju kuratore

Aija Pudure

aija.pudure@talsi.lv

Noformētāja māksliniece

Ilze Makstniece

ilze.makstniece@talsi.lv

 

PĒTNIECĪBAS NODAĻA

Pētniecības nodaļas vadītāja – Galvenā speciāliste dabas jautājumos 

Linda Smilga – Šimpermane

linda.smilga@talsi.lv

Galvenā speciāliste mākslas jautājumos

Guna Millersone

guna.millersone@talsi.lv

Galvenā speciāliste vēstures jautājumos

Inese Vempere

inese.vempere@talsi.lv

Galvenā speciāliste vēstures jautājumos

Aija Piļka

aija.pilka@talsi.lv

Speciāliste vēstures jautājumos

Kristiāna Skromule

kristiana.skromule@talsi.lv

Speciālists vēstures jautājumos

Dāvis Derķevics

davis.derkevics@talsi.lv

Speciāliste mākslas jautājumos

Inga Pētersone

inga.petersone@talsi.lv

 

 

 

 

 

KRĀJUMA NODAĻA

Krājuma nodaļas vadītāja  – Galvenā krājuma glabātāja

Ona Kaudze

+371 29186852

ona.kaudze@talsi.lv

Krājuma glabātāja

Marta Kirilova

marta.kirilova@talsi.lv

Krājuma glabātāja

Evija Zapacka

evija.zapacka@talsi.lv

Speciālists krājuma jautājumos

Māris Grundmanis

maris.grundmanis@talsi.lv

 

SAIMNIECISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻA
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Armands Svinsters

armands.svinsters@talsi.lv

Tehniskais darbinieks

Uldis Ķēniņš

uldis.kenins@talsi.lv

 

Apkopēja

Jogita Rozenberga

 

 

ADMINISTRĀCIJA
Direktors

Uldis Jaunzems – Pētersons

uldis.petersons@talsi.lv

Direktora vietnieks

Renārs Zapackis

renars.zapackis@talsi.lv