Darbinieku kontakti

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Administrācija:

Pirmdienās no 10:00 – 12:00, piektdienās 13:00 – 15:00

 

KOMUNIKĀCIJAS UN IZGLĪTĪBAS NODAĻA

Komunikācijas un izglītības nodaļas vadītāja – Izstāžu un ekspozīciju kuratore

Ziedīte Začeste

25780898, 29168161

ziedite.zaceste@talsi.lv

Speciāliste darbā ar sabiedrību

Bc. sc. soc. Laura Ratniece

laura.ratniece@talsi.lv

Noformēšanas māksliniece

Bc. art. Ilze Makstniece

ilze.makstniece@talsi.lv

Muzejpedagogs

Bc. hist. Dāvis Derķevics

davis.derkevics@talsi.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste

Linda Cērpa

linda.cerpa@talsi.lv

 

Klientu apkalpošanas speciāliste

Ina Lavrinoviča

ina.lavrinovica@talsi.lv

 

Klientu apkalpošanas speciāliste

Jeļena Skadiņa

jelena.skadina@talsi.lv

 

Klientu apkalpošanas speciāliste

Lolita Bērziņa

lolita.berzina@talsi.lv

 

PĒTNIECĪBAS NODAĻA

Speciāliste vēstures jautājumos

Bc. paed. Kristiāna Skromule

kristiana.skromule@talsi.lv

 Speciāliste mākslas jautājumos

Mg. art. Guna Millersone

guna.millersone@talsi.lv

 Speciāliste mākslas jautājumos

Mg. art., Mg. paed. Inga Pētersone

inga.petersone@talsi.lv

Speciāliste vēstures jautājumos

Annija Krovalka

annija.krovalka@talsi.lv

 Speciāliste vēstures jautājumos

Marta Paula Vigule

marta.vigule@talsi.lv

 

KRĀJUMA NODAĻA

Krājuma nodaļas vadītāja  –  krājuma glabātāja

Bc. paed. Ona Kaudze

+371 29186852

ona.kaudze@talsi.lv

Krājuma glabātāja

Marta Kirilova

marta.kirilova@talsi.lv

Krājuma glabātāja

Bc. sc.soc. Evija Zapacka

evija.zapacka@talsi.lv

Speciālists krājuma jautājumos

Māris Grundmanis

maris.grundmanis@talsi.lv

Krājuma glabātāja

Bc.sc.soc. Aija Pudure

aija.pudure@talsi.lv

 

SAIMNIECISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻA
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Uldis Ķēniņš

uldis.kenins@talsi.lv

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

Gatis Āboliņš

gatis.abolins@talsi.lv

 

Apkopēja

Dace Krūmiņa, Marija Balabana

 

 

 

ADMINISTRĀCIJA
Direktors

Bc. art. Uldis Jaunzems – Pētersons

uldis.petersons@talsi.lv

Direktora vietnieks

Bc. sc.soc. Renārs Zapackis

renars.zapackis@talsi.lv