Darbinieku kontakti

Speciālistu darba laiks: darba dienās no 9.00 līdz 17.00 (vēlams iepriekš pieteikties)

Tālrunis: 29109870 (direktore), 29102628 (speciālisti)

Direktore
Mirdza Jonele
E-pasts: mirdza.jonele@talsi.lv

Direktores vietniece
Zanda Konošonoka
E-pasts: zanda.konosonoka@talsi.lv

Galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību
Gita Kļaviņa
E-pasts: gita.japina@talsi.lv

Galvenā krājuma glabātāja
Ona Kaudze
E-pasts: ona.kaudze@talsi.lv

Galvenā speciāliste vēstures jautājumos
Inese Vempere
E-pasts: inese.vempere@talsi.lv

Galvenā speciāliste mākslas jautājumos
Guna Millersone
E-pasts: guna.millersone@talsi.lv

Galvenā speciāliste izglītojošā darbā

E-pasts:

Galvenā speciāliste dabas jautājumos
Linda Smilga-Šimpermane
E-pasts: linda.smilga@talsi.lv

Galvenais speciālists foto jautājumos
Sandis Priede
E-pasts: sandis.priede@talsi.lv