Virtuālā izstāde “Darba procesu attēlojums fotogrāfijās”

Talsu novada muzejs glabā lielu fotogrāfiju kolekciju (vairāk nekā 12 000 vienību), kura atklāj dažādu laiku un notikumu spektru. Virtuālā izstāde sniedz ieskatu fotogrāfijās, kas raksturo dažādas darba jomas gan Talsu pilsētā, gan pagastos no 20. gadsimta līdz 1940. gadam. Liela daļa fotogrāfiju ļauj iepazīt vidi un darba veidus, kas mūsdienās ir reti sastopami.

Muzeja krājuma fotogrāfijās visplašāk pārstāvētie darba procesa veidi ir amatniecība un lauksaimniecība. 20.gadsimta 30. gados Talsu novada pagastos visvairāk amatnieku strādāja apģērbu, apavu un galantērijas piederumu nozarē. Lielākā daļa no tiem bija drēbnieki, kurpnieki un adītājas. Talsu novadā bija pazīstami arī ceļojošie amatnieki: seglinieki, namdari, mūrnieki, krāsotāji, jumiķi, būvkrāsotāji u. c. Būvniecībā  vislielākais atalgoto strādnieku skaits – mūrnieki un podnieki, namdari, jumiķi, aku ierīkotāji, stiklinieki, tapsētāji u. c. Kokrūpniecībā bija nodarbināti mēbeļu galdnieki, ratnieki, mucenieki, kurvju pinēji un laivu taisītāji. Tekstilrūpniecības nozarē darbojās vērpējas, audējas, tīklu pagatavotāji.

Strauji augošās pilsētas un iedzīvotāju skaita pieaugums, kuri nenodarbojās ar lauksaimniecību, 19. gadsimta otrajā pusē bija labvēlīgs laiks pārtikas produktu tirgus attīstībai, sevišķi piensaimniecībai.  Pirmā pasaules kara priekšvakarā Latvijā lauksaimnieciskajā ražošanā kopumā jau dominēja zemnieku saimniecības. Atšķirībā no muižu daudznozaru saimniecībām, zemnieku saimniecības galvenokārt nodarbojās ar laukkopību un lopkopību.

Muzeja krājuma fotogrāfiju kolekcijā glabājas arī attēli, kas nav saistīti ar amatniecību un lauksaimniecību. Tajās nofotografēti dažādu profesiju pārstāvji, kā, piemēram, pasta un bankas darbinieki. Talsu novada muzeja krājumā fotogrāfijas pārsvarā reģistrētas kā dāvinājums no cilvēkiem, kuri tās ir mantojuši no saviem senčiem, atraduši, vai kā citādi tās nonākušas viņu īpašumā.

Izstādes autore : Ona Kaudze, Talsu novada muzeja krājuma glabātāja