Baltu ceļš

Dalība tūrisma izstādēs “Adventur”un “Balttour”

Janvāra beigās un februāra sākumā Talsu novada muzejs piedalījās tūrisma izstādēs “Adventur” Viļņā un “Balttour” Rīgā, lai popularizētu projektā “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš” (“Balts’s road”)” izveidoto jauno maršrutu un Talsu novada muzeju. Maršruts piedāvā iepazīt kuršu, zemgaļu un sēļu vietas Latvijā un Lietuvā, tai skaitā Talsu novada muzeju.

Projekta “Starptautiskais tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” ietvaros Talsos uzstādīti divi interaktīvie āra stendi un muzejā tiek veidota moderna arheoloģijas ekspozīcija, kas tiks atklāta šī gada pirmajā pusē.

Projektu finansē Eiropas Savienības V-A Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbība programma 2014. – 2020.gadam.

Informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo palīdzību. Par saturu pilnībā atbild Talsu novada pašvaldība un Talsu novada muzejs, nekādos apstākļos to nevar uzskatīt par Eiropas Savienības nostāju.


Ieva Priede,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā