Iespieddarbi

Dainis Kārkluvalks. Zudusī vakardiena. Fotogrāfijas / Dainis Kārkluvalks. Lost Yesterday. Photographs [katalogs]

Sastādītāja Guna Millersone, teksta autore Inga Bunkše, Talsi: Talsu novada muzejs 2017, 32 lpp. Ilustrācijas. Fotogrāfs Dainis Kārkluvalks. Dizainere Laura Feldberga, tulkotājs angļu valodā Valts Miķelsons, redaktore Iveta Boiko. Iespiests Talsu tipogrāfijā latviešu un angļu valodās, izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Talsu novada pašvaldības un Talsu novada muzeja atbalstu.

Katalogs sagatavots saistībā ar pazīstamā Talsu fotogrāfa, laikraksta “Talsu Vēstis” ilggadējā fotokorespondenta Daiņa Kārkluvalka 60 gadu jubileju un viņa darbu personālizstādi Talsu novada muzejā laikā no 1. septembra līdz 7. oktobrim 2017. gadā.

Ir reproducēti 76 darbi no divām fotogrāfa kolekcijām – “Zudusī vakardiena” ( par izzudušajām Ziemeļkurzemes lauku mājām 20. gs. beigās – 21. gs. sākumā ) un melnbalto attēlu kolekcija “Kāzās”-  par norisēm un rituāliem lauku kāzās ( 1975 – 2006 ).

One thought on “Dainis Kārkluvalks. Zudusī vakardiena. Fotogrāfijas / Dainis Kārkluvalks. Lost Yesterday. Photographs [katalogs]

Comments are closed.