Iespieddarbi

Dainis Kārkluvalks. Mani dokumenti / My Documents [katalogs]

Sastādītāja Guna Millersone, tekstu autori Inga Bunkše un Dainis Kārkluvalks, Talsi: Talsu novada muzejs, 2007, 48 lpp., ilustrācijas.
Fotogrāfs Dainis Kārkluvalks, dizainere Laura Feldberga, tulkotājs angļu valodā Andris Mellakauls, redaktore Iveta Boiko, iespiests Talsu tipogrāfijā, latviešu un angļu valodās, izdots ar VKKF, Talsu rajona padomes, SIA „Talsu Vēstis” un Talsu tipogrāfijas atbalstu.Latvijā labi zināmā un Talsos ļoti cienītā fotogrāfa Daiņa Kārkluvalka 50 gadu jubilejas izstāde „Mani dokumenti” notika Talsu novada muzejā 2007. gadā, kā arī Latvijas Fotogrāfijas muzejā (2010). Katalogā lielāko daļu aizņem foto reportāžas un subjektīvā dokumentālisma stilistikas paraugi; šie attēli sakrājušies, ilgus gadus (kopš 1975) strādājot par foto reportieri laikrakstā „Talsu Vēstis”, reproducēti arī dažādās autortehnikās un „ar padziļinātu nobīdi no realitātes” radīti attēli, publicēti
biogrāfiskie dati un vizuālais materiāls par D. Kārkluvalku.
scan0018