Aktualitātes

Daija Lēmane (27.07.1951.-13.02.2022.)

Talsu novada muzejs sēro par savas bijušās kolēģes, ilggadējās galvenās krājuma glabātājas Daijas Lēmanes aiziešanu mūžībā pēc ilgas un smagas slimības. Viņa muzejā nostrādāja  44 gadus – no 1975. līdz 2019.  gadam. 

Daija, iesākot darbu vēl vecajā muzeja ēkā Rožu ielā 7, studēja ģeogrāfiju un sapņoja, ka muzejā varētu būt arī dabas nodaļa. Taču Daija pati bija klāt tam dinamiskajam  laikam, kad Talsu novadpētniecības un mākslas  muzejs strauji un reāli piepildīja savu krātuvju plauktus. Daijai tuva kļuva etnogrāfija. Šķiet, tā arī daudziem muzejniekiem staltā Daija atmiņā  paliks no kāda muzeja ekspedīcijas noslēguma pasākuma, skaisti  tērpusies kādā no mūsu puses tautas tērpiem, iespējams, arī  dzimtās Valdemārpils rūtainajos brunčos. Viņa prata stāstīt par katru tautas tērpa sastāvdaļu, jo pati mīlēja rokdarbus. Par sev tuvo tēmu pamatīgas un skaistas ir bijušas viņas veidotās izstādes, arī par Dziesmu svētkiem un citām kultūrvēstures tēmām. Viss muzeja krājums (ap 190 000 vienību) ir izgājis caur Daijas rūpīgo un profesionālo vērtējumu. Kluso gudrību, godīgumu, atbildīgumu un gaumi, kura sakņojusies viņas ģimenē, tālāk nesīs meita Ilga. Mēs, kolēģi, Daiju atcerēsimies ilgā piemiņā.

Talsu novada muzeja kolektīvs