Daba

Talsu novada muzejs ir viens no retajiem Latvijā, kurā tiek veidotas ekspozīcijas un izstādes par Latvijas dabas bagātībām.

Ekspozīcijā “Dabas daudzveidība Talsu novadā” iespējams uzzināt par Eiropas Savienības valstu īpaši aizsargājamo dabas teritorijām Talsu novadā, kā arī apskatīt novada biotopiem raksturīgos putnu un dzīvnieku izbāžņus.

Skapis ar uzrakstu “Skelets skapī” piedāvā aplūkot dažādu dzīvnieku galvaskausus, cilvēka kaulus un viena no lielākajiem pašlaik dzīvojošajiem vaļiem – kuprvaļa skriemeli.

Digitālais stends “Par putniem” iepriecina gan lielus, gan mazus apmeklētājus – izvēloties attēlu digitālajā stendā, iespējams dzirdēt 27 putnu balsis.

Dabas ekspozīcijā bērni var ieiet putnu būrītī un izprast kā jūtas mazie putnēni, kā arī izkrāsot dažādu putnu un dzīvnieku attēlus.

Katru gadu aprīlī tiek veidota putnu dienām veltīta izstāde un pedagoģiskā programma, kas paredzēta gan pirmsskolas audzēkņiem, gan skolēniem. Vairākas reizes gadā tiek organizētas ziedu, augļu un dārzeņu izstādes, kuras iecienījuši pieaugušie apmeklētāji.