Ceturkšņa priekšmetsKrājuma jaunumi

Ceturkšņa priekšmets – Kubalu skolas Proves raksti: Krišjāņa Barona rokraksts

Talsu novada muzeja ceturkšņa priekšmets – Proves raksti jeb burtnīca, kurā ir folklorista, rakstnieka un publicista Krišjāņa Barona (1835-1923) un citu skolēnu rakstu paraugi 1848. gadā. Proves rakstu sākumā ir labāko skolēnu ieraksti – pirmais no tiem ir K. Barona, kas izpildīts ļoti glītā un kaligrafiskā rokrakstā.

Krišjāņa Barona rokraksts Kubalu skolas proves rakstos, 1848. gads

“Dainu tēvs” divas ziemas mācījies Kubeles skolā (līdz 1848. gadam), savās atmiņās Barons ir rakstījis: “Tā bija mana pirmā īstā skola.” Kubeles skola uzcelta 1942. gadā Dundagas pagastā netālu no vecajām Kubeles mežsarga mājām. Skolā kopš tās sākuma dzīvojis un četrdesmit gadus strādājis par skolotāju Ernests Dinsbergs (1816-1902) – viens no pirmajiem latviešu kultūras darbiniekiem.

1972. gadā, pateicoties Talsu novadpētniecības un mākslas muzeja (šobrīd Talsu novada muzeja) iniciatīvai, skolas ēkā atklāja Ernestam Dinsberģim veltītu muzeju. Ēka ir senākais līdz mūsdienām saglabājies guļbūves konstrukcijā veidotais skolas nams Latvijā.

 

Krišjāņa Barona rokrakstu Proves rakstos apmeklētāji var apskatīt līdz oktobra beigām.