Ceturkšņa priekšmetsKrājuma jaunumi

Ceturkšņa priekšmeti – fotogrāfijas “Latvijas karoga pacelšana virs Talsu kultūras nama 1988. gada 18. novembrī”

Šogad 18. novembrī tiks svinēta Latvijas valsts simtā dzimšanas diena, jo 1918. gadā Rīgas pilsētas Otrajā teātrī, kas mūsdienās pazīstams kā Latvijas Nacionālais teātris, tika proklamēta Latvijas Republika. Sakarā ar Latvijas valsts pasludināšanas simto gadskārtu, ir vērts pieminēt tikpat nozīmīgu un saviļņojošu notikumu, kas norisa pirms trīsdesmit gadiem Talsu pilsētā. 1988. gada 18. novembra vakarā pēc ilgiem nebrīves gadiem, atzīmējot septiņdesmito gadadienu kopš Latvijas valstiskuma pasludināšanas, virs Talsu kultūras nama tika pacelts mūsu nacionālais sarkanbaltsarkanais karogs. Par šī svinīgā notikuma atspoguļotājām izraudzītas Talsu novada muzeja krājumā esošās Valda Frēliha un Gitas Brokas fotogrāfijas, kurās iemūžināta karoga pacelšana pasākuma laikā. Tā dalībniekos redzams gan satraukums un nemiers, gan gandarījums un prieks par sarkanbaltsarkanā karoga atdzimšanu un plīvojumu katra atnākušā cilvēka dvēselē.

Karoga pacelšanas pasākuma diena iesākās ar iesvētīšanu Talsu evaņģēliski luteriskā baznīcā, kur savu svētību deva Talsu draudzes mācītāji Arvīds Brālis un Modris Plāte. Pēc tam pie Talsu sporta nama pēc pulksten 18.00 Latvijas Tautas frontes Talsu nodaļas aicināti, sāka pulcēties gājiena dalībnieki. Daudziem no viņiem rokās bija speciāli pagatavoti lukturīši, kurus iepriekšējās dienās pret ziedojumiem Tautas frontei varēja saņemt Talsu sakaru mezglā. Ap pusseptiņiem vakarā iesākās gājiens, kura priekšgalā lielu “ausekli” nesa tautas tērpā ģērbti jaunieši. Aiz viņiem sekoja četri karoga nesēji. Gājiens noslēdzās pie kultūras nama, kura laukumā un uz Lielās ielas vienkopus pulcējās liels skaits ļaužu, lai kļūtu par vēsturiska mītiņa aculieciniekiem un dalībniekiem. Svinīgo runu sāka mītiņa vadītāji – Gita Broka un Guntis Strazdiņš. Pēc viņiem sekoja LTF Talsu nodaļas vadītāja Pētera Simsona, dzejnieka Aleksandra Pelēča, neformālo apvienību pārstāvju un mācītāja Arvīda Brāļa uzrunas. Starp runām skanēja dziesmu “Mazs bij tēva novadiņis” un “Daugav’s abas malas mūžam nesadalās” dziedājums sieviešu kora “Vaiva” izpildījumā. Saņemot mācītāja svētību, karoga nesēji ar koristēm devās uz kultūras nama tornīti, kura mastā, baznīcas zvanu skanējuma un “Dievs, svētī Latviju” dziedājuma pavadībā, Jānis Miķelsons un Ainārs Lūks pacēla brīvās Latvijas karogu, kam beidzot ir lemts svabadi plīvot virs Talsiem. Svinīgā pasākuma beigās Gita Broka visiem klātesošiem izteica vēlējumu: “Atcerēties, atcerēties, talsenieki, šo vakaru! Būsim visi vienā laiviņā – sarkanbaltsarkanajā!”

 

Alfrēds Moseičuks,

 Talsu novada muzeja krājuma glabātājs