AktualitātesCeturkšņa priekšmetsKrājuma jaunumi

Ceturkšņa priekšmets – “Fotogrāfijas – Banka Talsos”

Latvijas Bankai šogad aprit 100 gadu. Banku nodibināja 1922. gada 1. novembrī uz Valsts Krāj- un Kredītbankas bāzes, un jau 2. novembrī Latvijas Banka laida apgrozībā 10 latu pagaidu banknotes – 500 Latvijas rubļu naudas zīmes.

Valsts kases Talsu nodaļa dibināta 1919. gada 5. aprīlī. Sākot ar 1922. gada 1. aprīli pārdēvēta par Valsts krāj- un kredītbankas Talsu nodaļu. No 1922. gada 1. novembra pastāv kā Latvijas bankas Talsu nodaļa. No pašiem tās pirmsākumiem līdz pat 1940. gadam šīs iestādes priekšnieks bija Fricis Grīnvalds (1884-1940), kas amatu pildīja no 1919. gada 5. aprīļa līdz 1940. gada 10. martam. Banka atradās tagadējās SEB bankas ēkā Lielā ielā 17 no 1924. gada, jo šajā gadā 17. novembrī tika parakstīts pārdošanas līgums starp iepriekšējo īpašnieku Mozu Kalmeijeru un Latvijas Banku.

Latvijas valsts pirmās naudaszīmes un monētas apskatāmas ekspozīcijā “Ar vakardienas sauli…”.

Ona Kaudze, galvenā krājuma glabātāja.

Anotācijas bildēm:

TNMM 20106 – Talsu bankas iekšskats Lielā ielā 19 (tagad Lielā iela 17), 1938. g.

TNMM 20107 – Talsu bankas darbinieki. Vidū bankas direktors Fricis Grīnvalds (1884-1940), 1938. g.

TNMM 20108 – Talsu bankas pirmsākumos, 1919. g. 3. no labās bankas direktors Fricis Grīnvalds (1884-1940).