Aktualitātes

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs un Talsu novada muzejs paraksta abpusēju sadarbības līgumu

05.04.2024. plkst. 12:00 Cēsu Jaunajā pilī divi Latvijas kultūrvēsturisko novadu pašvaldības muzeji parakstīs abpusēju sadarbības līgumu.

Muzeja likums skaidri nosaka katra muzeja pamatdarbības uzdevumus un principus, taču pašu muzeju rokās ir savstarpējas sadarbības veidošana. Pēc vairāku kopīgu projektu veiksmīgas plānošanas un īstenošanas Cēsu Vēstures un mākslas muzejs un Talsu novada muzejs ir nolēmuši nostiprināt savu sadarbību arī juridiski, noslēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu, lai sasniegtu kopējos muzeja mērķus.

Šāda veida novadu muzeju ilgtermiņa sadarbības juridiskā forma Latvijā līdz šim nav bijusi īstenota praksē. Līgums ne tikai paredz kopīgu pasākumu īstenošanu, bet arī izstāžu un zināšanu apmaiņu starp muzejiem.

Abi muzeji izsaka cerību, ka šī sadarbība veicinās arī citu pašvaldību muzeju savstarpējo komunikāciju un sadarbības tīklu, veicinot kultūrvēsturisko novadu vēstures un laikmetīgo procesu pārnesi.

Uldis Jaunzems-Pētersons, Talsu novada muzeja direktors