Cenas

Par pakalpojumiem var norēķināties ar karti!

Biļešu pārdošana kasē tiek pārtraukta 15 minūtes pirms noteiktā darba laika beigām.

Pakalpojuma veids Cena (EUR) Mērvienība
EKSPOZĪCIJU, IZSTĀŽU APSKATE    
Ieeja muzejā 1,50 personai
Ieeja skolēnam, studentam, Latvijā dzīvojošam pensionāram

0,80

 
Ieeja izstāžu zālē 0,80 personai
Ieeja skolēnam, studentam, Latvijā dzīvojošam pensionāram 0,40  
Ieeja muzejā un izstāžu zālē 2,00 personai
Ieeja skolēnam, studentam, Latvijā dzīvojošam pensionāram 1,00  
Ģimenei ar 2 un vairāk bērniem:
Muzejā
Izstāžu zālē
Muzejā un izstāžu zālē

 

1,50
0,80
2,00

ģimenei
Skolēna biļete
(Skola noslēdz līgumu ar muzeju uz mācību gadu, samaksā EUR 0,80 par katru skolēnu un turpmākā muzeja apskate bez maksas)
bezmaksas
(līguma darbības laikā)
skolēnam,
skolotājam

Ieeja Starptautiskajā Muzeju dienā (18.maijs), Starptautiskajā Muzeju naktī, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (18.novembris), izstāžu atklāšanas laikā, bērniem līdz 7 gadu vecumam, personām ar speciālajām vajadzībām (uzrādot invaliditātes apliecību), muzeja Goda karšu īpašniekiem (uzrādot karti), Talsu mākslinieku grupas biedriem (uzrādot apliecību), Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību), Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību), izstāžu autoriem, audzēkņu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divas personas), tūristu grupas pavadošajam gidam.

bezmaksas  
Ekspozīciju, izstāžu fotografēšana 1,00 personai
Ekspozīciju, izstāžu filmēšana 2,00 personai
GIDA PAKALPOJUMI   iepriekš jāpiesaka
Pa muzeju vai dendroloģisko parku latviešu valodā 10,00* grupai
Pa muzeju vai dendroloģisko parku svešvalodās 20,00* grupai
Pa Talsu pilsētu latviešu valodā 20,66* grupai
Pa Talsu pilsētu svešvalodās 28,93* grupai
Pa Talsu, Dundagas un Rojas novadiem latviešu valodā 28,93* grupai
Pa Talsu, Dundagas un Rojas novadiem svešvalodās 37,19* grupai
PROGRAMMAS    
Skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums 0,80 skolēnam
Skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums 0,40 skolēnam
Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai muzeja teritorijā 0,40 audzēknim
Skolēnu grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas 1,00 skolēnam
Pieaugušo grupai muzeja teritorijā 2,00 personai
Pieaugušo grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas 2,50 personai
“Jaunlaulātajiem ar vedējiem un kāzu viesiem” grupai virs 40 personām 65,00 1 stunda
“Jaunlaulātajiem ar vedējiem un kāzu viesiem” grupai līdz 40 personām 50,00 1 stunda
“Jaunlaulātajiem ar vedējiem un kāzu viesiem” grupai līdz 20 personām 40,00 1 stunda
“Jaunlaulātajiem ar vedējiem un kāzu viesiem” grupai līdz 10 personām 25,00 1 stunda
Lekcijas sagatavošana pēc pasūtījuma 30,00 1 stunda
Rakstiska konsultācija 5,00 1800 rakstu zīmes/1 A4 lapa
Mutiska konsultācija 2,50 1 stunda
KRĀJUMA PRIEKŠMETU IZMANTOŠANA    
Priekšmeta izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana uz vietas muzejā 1,00 1 vienība
Īpaši saudzējama priekšmeta izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana uz vietas muzejā 7,00 1 vienība
Krājuma priekšmeta digitālā attēla izgatavošana ar apstrādi
5,00 1 attēls
Krājuma priekšmeta digitālā attēla izgatavošana bez apstrādes
1,00 1 attēls
Krājuma ieskanēta materiāla krāsaina izdruka
0,80 1 lapa (A4)
Krājuma ieskanēta materiāla melnbalta izdruka
0,40 1 lapa (A4)
Krājuma stikla plašu skenēšana,
pārfotografēšana ar pasūtītāja
tehniskajiem līdzekļiem
14,00 1 vienība
Fotonegatīvu (līdz 1945. gadam) skenēšana, pārfotografēšana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem 7,00 1 vienība
Fotonegatīvu (sākot no 1946. gada) skenēšana, pārfotografēšana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem 4,00 1 vienība
Reta, unikāla krājuma priekšmeta deponēšana juridiskām personām (izņemot akreditētos muzejus)
30,00 1 vienība
Izmantošana izstādēm, deponējumi Pēc abpusēji noslēgta līguma  
Priekšmetu tematiska izvēle un atlase pēc apmeklētāja pasūtījuma 0,40 1 pasūtījums
KOPĒŠANAS PAKALPOJUMI    
Krājuma priekšmetam līdz 19. gs. 2,00 1 lapa (A4)
Krājuma priekšmetam sākot ar 20. gs. 1,50 1 lapa (A4)
Pārējiem materiāliem 0,07 1 lapa (A4)
TELPU ĪRE 15,00* 1 stunda viena zāle
 * neieskaitot PVN    

CENRĀDIS

CENRĀDIS telpu nomai