Šobrīd muzejā

“Ceļojums senatnē”

Ekspozīcija vēstī par novada senvēsturi no 9. g. t. p.m.ē. līdz 18.gs.

Tā iepazīstina ar īpatnējiem, citos Latvijas novados nezināmiem apbedījumu veidiem – velna laivām.

Nozīmīgākie arheoloģisko pieminekļu izpētes darbi Talsu novadā notikuši pirmās brīvvalsts laikā – Laidzes Lazdiņu kapulaukā, Purciema apmetnē, Talsu Vilkmuižas ezerā un Talsu pilskalnā.

Padomju varas periodā arheoloģiskie izrakumi veikti Sabiles pilskalnā un senpilsētā, Laidzes uzkalniņkapos  un Sāraju kapulaukā.

Mūsdienās jaunas senatnes liecības atrastas Ģipkas lagūnas un Melnsila apmetnēs, Mežītes pilskalnā un kapulaukā.

Talsu novada muzeja arheoloģisko priekšmetu kolekcija, to veido 1953. – 1954. gadu vasarās Vilkmuižas ezera izpētes laikā iegūtās senlietas, dažādie savrupatradumi no visa novada un 2007. gadā Dundagas evaņģēliski luteriskās baznīcas grīdas remonta laikā nejauši atrastie priekšmeti. To papildina deponējumi no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja.

Ekspozīcijā ir iespēja skatīt animācijas filmiņu par zveju senatnē, salikt podu no māla lauskām, atklāt “dārgumus” ar gaisa plūsmas palīdzību un darboties ar multimediju eksponātiem.

One thought on ““Ceļojums senatnē”

Comments are closed.