Dabas jaunumiIzstādes muzejā

Ceļojošā foto un multimediju izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C”

Talsu novada muzeja dabas ekspozīcijā līdz 11. martam būs apskatāma Eiropas Savienības programmas LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros izveidotā foto un multimediju izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C”.

Projekta mērķis ir īstenot mitrāju aizsardzības un atjaunošanas pasākumus, lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā nozīmīgu biotopu saglabāšanu un aizsardzību. Mitrājiem ir liela nozīme dažādos dabas un cilvēces pastāvēšanai nozīmīgos procesos, bez tiem nav iedomājama cilvēka dzīve uz zemeslodes. Pasaulē arvien lielāku uzmanību pievērš dabisko mitrāju saglabāšanai un to atjaunošanai.

Februāris ir mitrāju mēnesis, jo 1971. gada 2. februārī Irānas pilsētā Ramsārē tika parakstīta  konvencija „Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” jeb plašāk zināma kā Ramsāres konvencija. Atzīmējot mitrāju mēnesi, vietējo skolu bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāji ar skolēniem tiek aicināti uz muzeju iepazīt mitrāju daudzveidību.

Izstādi sagatavojusi Latvijas Universitāte.

Linda Smilga- Šimpermane,
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste dabas jautājumos

Foto: Māra Pakalna