Lekcijas (03.04.2014)

“1905. gada revolūcija Talsos un apkārtnē” (I.Vempere) “Izsūtīto piemiņai” (K.Skromule) “Ceļojums uz Nurmuižu” (I.Vempere, K.Skromule) “Vilkmuižas ezera senkapi” (I.Vempere) “Gleznotājs

Read more