Aktualitātes

Aktualitātes

Brīdis pirms atjaunotnes

Talsu novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu Talsu novada muzeja galerijas ēkas atjaunošanai. https://talsunovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi/cenu-aptauja/talsu-novada-muzeja-krajuma-ekas-galerijas-atjaunosana-tnpz-2021-7/?fbclid=IwAR0HnID3TzCZAEY9B_xIDpwKC3SvkGUYBJS3AgkONRLoONXo9C93Kc0n1hI Dzīvojam pārmaiņu gaidās ar cerību, ka būs skaisti

Read More