Aktualitātes

Brīdis pirms atjaunotnes

Talsu novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu Talsu novada muzeja galerijas ēkas atjaunošanai.

https://talsunovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi/cenu-aptauja/talsu-novada-muzeja-krajuma-ekas-galerijas-atjaunosana-tnpz-2021-7/?fbclid=IwAR0HnID3TzCZAEY9B_xIDpwKC3SvkGUYBJS3AgkONRLoONXo9C93Kc0n1hI

Dzīvojam pārmaiņu gaidās ar cerību, ka būs skaisti un lietderīgi.

Attēls: Talsu novada muzeja krājuma ēka ar Izstāžu zāli. 2021. gads. Foto: Sandis Priede