AktualitātesPasākumiVēstures jaunumi

Atskatīsimies uz Neatkarības karu Latvijā

21. novembrī Talsu novada muzejā notika Neatkarības kara simtgadei veltīts sarīkojums “Brīvības rītausmā”.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks Jānis Šiliņš stāstīja par cīņām pret Bermonta armiju Kurzemē 1919. gadā.

Par mediķiem Pirmajā pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās vēstīja Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja speciālists Mārtiņš Vesperis. Līdztekus abu vēsturnieku priekšlasījumiem varēja apskatīt patriotisma mēnesī eksponētās izstādes: “Neatkarības kara varoņi”, kas iepazīstināja ar Lāčplēša Kara ordeņa  kavalieriem Talsu novadā”, un “Mediķi Pirmajā pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās”, kurā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājums par kara medicīnu papildināts ar Talsu novada muzeja priekšmetiem – mūsu novada mediķu – ķirurģes Paulīnes Birzes, diakoniju māsas Jūlijas Brašus un žēlsirdīgās māsas Aldones Dzinters (Dzinters) privātajām lietām.

Pasākuma muzikālo daļu sniedza Talsu Valsts ģimnāzijas latviskās jaunrades klubs “Savējie” skolotājas Līksmas Sokolovas vadībā.

Gita Kļaviņa,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību