PasākumiVēstures jaunumi

Atceroties pionieru laikus

Pieņemot laika straujo ritējumu un paaudžu maiņu, muzejs kā vēstures institūcija gribētu atskatīties un arī papildināt krājumu ar atmiņām un materiāliem par padomju laiku. Nozīmīga loma skolu dzīvē šajā laikā bija pionieru organizācijām. Lai darbošanās tajās būtu interesanta un jēgpilna, vajadzēja prasmīgi iesaistīt jauniešus, atraisīt viņos radošumu un vēlmi darboties. Pateicoties Ainas Treimanes – toreizējās Talsu rajona komjaunatnes komitejas skolu daļas vadītājas iniciatīvai, Talsos no 1959. – 1963. gadam tika izveidots pionieru štābs, kurā darbojās jaunieši no Talsu pilsētas skolām, veidojot saikni ar visām rajona skolām. Rajona laikraksts “Padomju Karogs” sāka regulāri publicēt nodaļu “Talsu pionieris”. Materiālus tai sagatavoja štāba locekļi, apstrādājot un rediģējot citu skolēnu iesūtītās vēstules. Talsu vietējais radio atvēlēja “štābistiem” raidlaiku, kurā diktores – Zaiga Lasenberga un Dagnija Kauliņa stāstīja par notikumiem rajona skolās. Laikraksta “Pionieris” redakcijas darbinieki rīkoja seminārus un apmācīja jaunos korespondentus – kā veidot intervijas un sagatavot materiālus publicēšanai.

“Visi visu darījām no sirds. Mums ieaudzināja atbildības sajūtu, disciplīnu, vēlmi dzīvot pilnasinīgu, jēgpilnu dzīvi. Bija ļoti daudz romantikas, daudzpusīgas darbošanās,” atceras tā laika štāba dalībnieki. Jaunieši  līdz vēlam vakaram dzīvojuši pa komjaunatnes komiteju. Gaišā atmiņā viņiem palikuši ikgadējie pionieru salidojumi, pārgājieni ”Pretī pavasarim”.  Atceroties vairāk kā pusgadsimtu tālu pagātni, Talsu novada muzejs ielūdz uz sarīkojumu ”Tikšanās pionieru štābā”. Piedāvājam iespēju skatīt kinohronikas materiālus par dzīvi Talsos 1960. gados, ekspresizstādi un tikties ar ielūgtajiem tā laika jauniešiem  –  Gundegu Grīnumu, Zaigu Lasenbergu, Juri Bartkeviču, Baibu Berklavu, Sarmīti Ozolu, Jāni Zilbergu un viņu skolotājiem – Mudīti Rozīti, Vitu Liannu Šenbergu, Rasmu Sleņģi un Arnoldu Auziņu.

Aicinām visus, kas minētajā laikā rakstījuši laikrakstam par notikumiem skolās un piedalījušies jauno korespondentu nometnēs, dalīties atmiņās.

Gaidīsim  ikvienu interesentu sarīkojumā Talsu novada muzejā 6. oktobrī plkst.14.00.

 

Gita Japiņa,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību