Aktualitātes

Ārlavas leprozorijs – pirmais Kurzemes guberņā

Dažādas sērgas cilvēci piemeklējušas regulāri. Viena no tādām ir lepra. Pirmo leprozoriju Kurzemes guberņā iekārtoja Ārlavā 1895. gadā. Par to izsmeļoši vēsta novadpētnieces Daces Alsbergas pētījums, kas publicēts jaunākajā muzeja izdevumā “Talsu novada muzeja raksti. III”.

Daces Alsbergas raksts


Karte par lepras izplatību Vidzemē, Igaunijā un Kurzemē 1887. gadā.
(EEA, Tērbatas Universitātes studentu lietas, 402. f., 2. apr., 9202. l., 232. lp. http://earchive-estlatrus.eu)