Baltu ceļš

Āra interaktīvajos stendos iespējams uzzināt par baltu vietām un tūrisma aktualitātēm

Oktobrī Talsos uzstādīti un sākuši darboties divi āra interaktīvie stendi – pie Talsu novada muzeja K.Mīlenbaha ielā 19 un pie Talsu novada pašvaldības administratīvā centra Kareivju ielā 7.

Interaktīvajos stendos jebkurš novada iedzīvotājs un viesis var uzzināt par nozīmīgākajām kuršu vietām Ziemeļkurzemē, kā arī iegūt informāciju par tūrisma iespējām novadā un novada muzeja aktualitātēm.

Stendi ir uzstādīti Latvijas – Lietuvas programmas projekta Nr. LLI-168 “Baltu ceļš” (Balt’s road) ietvaros. Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu programmas teritorijā, izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu „Baltu ceļš“.

Projekta ietvaros arī 2019. gada pirmajā pusē Talsu novada muzejā tiks atklāta jauna, moderna arheoloģijas ekspozīcija. Ekspozīcijas un āra interaktīvo stendu izveidi iepirkumu rezultātā nodrošina SIA “Aspired”.

Projektā “Baltu ceļš” apvienojušies 6 partneri:  Šauļu Tūrisma un informācijas centrs, Nacionālā reģiona attīstības aģentūras Šauļu nodaļa, Zemgales plānošanas reģions, Jelgavas pilsētas dome, Kurzemes plānošanas reģions un Talsu novada pašvaldība.

Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas līdzekļiem.

Projekta kopējā summa (visiem partneriem) ir 763 402.38 EUR, no kuras ERAF līdzfinansējums – 648 892.00 EUR

Informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo palīdzību. Par saturu pilnībā atbild Talsu novada pašvaldība un Talsu novada muzejs, nekādos apstākļos to nevar uzskatīt par Eiropas Savienības nostāju.

Ieva Priede,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā